Astronauter i vektløs tilstand får i liten grad brukt muskulaturen, og den svinner hen. Photo: CC0 Public Domain

Eldre, astronauter og fiskeprotein

Erfaringer fra romfart og fiskeindustri kan hjelpe oss å løse utfordringene med eldrebølgen. Hva har eldre og astronauter til felles? Jo – begge grupper mister muskelmasse.

Av LINDA KORSNSTAD NYGÅRD, HiMolde

Astronautene taper muskelmasse på grunn av vektløshet, mens de eldre har flere og sammensatte årsaker til sitt muskeltap. Et nytt produkt fra fiskeindustrien kan vise seg å bidra til å forebygge tap av muskelmasse.

På grunn av medisinske fremskritt og gode levekår blir vi stadig eldre, og forventet levealder er nå 83,6 år for kvinner og 79,7 år for menn. De siste 170 år har den gjennomsnittlige levealderen økt med over 30 år. Det betyr at vi skal leve mange flere år som «eldre», og det blir stadig viktigere å øke kvaliteten på disse ekstra leveårene. En viktig faktor for en god alderdom er å kunne bevare sin fysiske funksjon og være selvhjulpen – men fra naturens side mister vi gradvis muskelmasse og kan etter hvert bli «dårlig til beins».

«Du som er så ung og lett på foten», kan du gjerne høre bestefar si, når noe skal hentes et stykke unna. Med synkende muskelmasse blir det tyngre å gjennomføre dagligdagse oppgaver. Etter hvert kan dette føre til at man blir mere ustødig og har lett for å falle. En tredjedel av personer over 65 år faller hvert år, og konsekvensene kan være store. Omtrent 10 000 får brudd i hofteregionen, og av disse dør omtrent 20% av komplikasjoner innen ett år. I tillegg fører dårlig balanse og fall ofte til angst for å falle flere ganger, og personen kan isolere seg og bli mindre aktiv – som igjen fører til en vond sirkel av inaktivitet, økt tap av muskelmasse og dårligere balanse og fysisk funksjon.

Kroppen har en tendens til å endre sammensetning med alderen; muskelmasse erstattes av fettvev. Da har vi mindre muskler igjen til å bære mange kilo – vi kan på samme tid være både overvektig og underernært. Denne prosessen starter allerede fra 30-40 årsalderen, men kan forebygges, eller i alle fall utsettes, ved hjelp av god ernæring og trening. Kostholdet er viktig for muskelhelsen. Spesielt er det viktig å få i seg nok protein. Eldre har økt behov for protein, samtidig som de har nedsatt energibehov.  Det vil si at kostholdet må være mer næringstett – mindre mengde mat, men mer protein. Flere og flere forskere hevder nå at det også er viktig å fordele proteininntaket ut over dagen. I et tradisjonelt norsk kosthold inntas det aller meste av proteinet til middag, mens de andre måltidene gjerne inneholder lite protein. For maksimal stimulering av muskeldanning ser det ut til at hvert måltid bør inneholde 30 gram med protein, og for å oppnå dette trengs for eksempel 150 gram fisk eller kjøtt, eventuelt to til tre egg eller en liter melk. Spiser du loff med syltetøy kreves 10 skiver for å oppnå 30 gram protein.  Middag tre ganger daglig kan nok være vanskelig å gjennomføre – både økonomisk og praktisk. I tillegg vet vi at appetitten ofte er redusert hos eldre, sånn at et optimalt proteininntak kan være om ikke uoppnåelig, så i alle fall vanskelig for eldre.

For å beholde musklene er det også nødvendig at de blir belastet. At musklene vokser ved trening er vel noe alle er klar over, men vet du hvor mye det har å si at man er inaktiv? I perioder der vi ikke bruker musklene, akselererer muskeltapet voldsomt – og på en uke i sengen (eller i vektløs tilstand – her er det erfaringene fra romfart kommer inn) kan nydanningen av muskler reduseres med 30 % og vi mister 5% av muskelmassen. Disse tallene stammer fra forskere i Houston i Texas, noe som ikke er tilfeldig. Romfartsindustriens forskning på muskeltap kan godt overføres til helserelaterte spørsmål. Blant annet forskes det mye på om spesielle tilskudd kan stimulere nydanningen av muskler, selv når man ikke får belastet musklene tilstrekkelig.

Fiskeprotein kan være et eksempel på et slikt tilskudd. I en norsk studie av voksne overvektige personer, fant man at kapsler med fiskeprotein gav en økning av muskelmasse og redusert fettprosent. Denne endringen kom helt uten at man endret verken på kosthold eller treningsvaner hos forsøkspersonene. Dersom resultatene fra denne studien kan overføres til eldre, kan et tilskudd av fiskeproteiner ha en forebyggende effekt på det aldersbetingede tapet av muskelmasse.

Møre og Romsdal har et stort kompetansemiljø rundt utnyttelse av ressursene fra havet. Fiskeproteinpulver lages ved å enzymbehandle avskjær som blir til overs når man produserer fiskefileter. Dette er en ressurs som i dag ikke er fullt utnyttet. Møre og Romsdal er blant de tre største fylkene innen totalt tilgjengelig restråstoff. Den største uutnyttede ressursen er restråstoff fra hvitfisk, der det i 2013 ble estimert at 260 000 tonn ikke ble utnyttet.

Fiskeproteinpulveret som er under utvikling kan tilsettes i annen mat, for eksempel i drikke – eller det kan brukes til å produsere tabletter. Ved Høgskolen i Molde har vi nettopp startet en ny doktorgradsstudie der vi vil undersøke om fiskeproteintablettene kan hjelpe eldre som allerede begynner å bli «dårlige til beins» – og se om det kan bremse denne utviklingen og gjøre de ekstra leveårene for eldre aktive og selvhjulpne.

Er det ikke bedre å spise mere fisk i stedet for å ta fisketabletter, kan du kanskje spørre? For det første tyder mye på at enzymbehandlet fiskeprotein har unike effekter på muskeldannelsen som kommer i tillegg til effekten det har å spise protein. For det andre, vil det være et tiltak som ikke krever omlegging av kosthold. Eldre har ofte dårlig appetitt, og kan gjerne mangle den motivasjonen som trengs for å gjøre store endringer i kostholdet. Et tredje og viktig poeng er at eldre ofte har redusert opptak av næringsstoffer fra tarmen, og enzymbehandlingen av fiskeproteinet gjør at dette går lettere.

Hvis fiskeproteintilskuddet viser seg å ha de effektene vi tror i forhold til å beskytte mot muskeltap, vil dette bane vei for ny forskning. Proteinet kan for eksempel være en aktuell behandling ved inaktivitet hos intensivpasienter eller i andre tilfeller der man blir sengeliggende for en periode. Gjennom det planlagte forskningsprosjektet kan vi kombinere erfaringer fra muskeltap hos vektløse astronauter med lokal kompetanse på fiskeprotein, og skaffe oss innsikt i hva som skal til for å bevare god fysisk funksjon i alderdommen. Hvis den gjennomsnittlige levealderen fortsetter å øke like mye som den har gjort de siste 170 årene, er dette særdeles viktig for at vi kan fortsette å være lett på foten og klare oss selv når vi blir 100 år!

«Ground control to Major Tom – take your protein pills and put your helmet on!».
Dawid Bowie; Space Oddity

(Kronikken har tidligere blitt publisert i Romsdals Budstikke i forbindelse med Forskningsdagene 2016.)