Professor Solfrid Vatne ved Høgskolen i Molde. Foto; Arild J. Waagbø

Solfrid Vatne: – Vi har gått i ring siden påske

Prorektor Solfrid Vatne (70) syns uenighet i høgskolestyret er greit, men ikke handlingslammelse.

Onsdag ble professor Solfrid Vatne – som er prorektor og medlem i høgskolestyret – fritatt fra vervet fra og med 1. januar 2017.

Hun mener at Høgskolen i Molde har vært og fortsatt er for tilbakelent i fusjonsarbeidet, og minner om at hun sa dette allerede før hun for cirka halvannet år siden ble valgt til prorektor.

LES MER: – Vi har vært for tilbakelent 

– Jeg har savnet gode strategiprosesser i strukturdebatten både i styret og internt på tvers av fagmiljøene våre. Flertallet i høgskolestyret har ment at vi må fusjonere, og fortrinnsvis med NTNU, mens rektor vil ha alenegang. Jeg opplever derfor at vi har gått i ring siden påske, etter at statsråden satte foten ned for alliansemodellen. Jeg opplever at styret er handlingslammet. Jeg opplever også prorektorjobben som å være i et tomrom, og ser den derfor ikke som meningsfull lenger, og jeg vil jobbe med ting jeg syns er meningsfullt. Uenighet er greit, men ikke handlingslammelse, sier Vatne.

Vatne sier hun ser fram til å bruke arbeidstiden sin på doktorgrads- og masterstudenter.

– Det er en veldig meningsfull jobb, sier Vatne.

Vatne, som har lang fartstid som både rektor og prorektor ved HiMolde, mener at prosessene som pågår i høgskolesektoren fortsatt dreier seg om å få større institusjoner med universitetsstatus.

– Hva er vår plass i det bildet? Jeg syns utsikten – sett herfra – er litt skremmende. Og jeg tror konsulentrapporten høgskolestyret har bestilt vil vise at høgskolen er for svak til å stå alene, sier Vatne.

LES MER: Splittet om vegen videre

Volda, NTNU eller Vestlandshøgskolen. Vatne mener de alle er aktuelle fusjonskandidater for HiMolde, men hun sier at «nå må den yngre garde bestemme».

– Jeg hadde ikke tenkt å stille til valg som prorektor ved siste valg. Jeg satt i valgkomiteen og prøvde å headhunte kandidater, men fikk ikke noe napp. «Du kan jo stille!» var det flere som sa, så da gjorde jeg det. Jeg syns det er viktig at helse- og sosialfag har en sterk stemme inn i ledergruppa og styret, sier Vatne.

LES MER: Solfrid Vatne fritas fra prorektorvervet

Hun sier videre at det er vanskelig å være rektor i en så omveltende strukturprosess. Hun mener at strukturprosessen i styret trolig hadde blitt bedre med ansatt rektor og ekstern styreleder, i stedet for valgt rektor med styrelederfunksjon, slik høgskolen har i dag.

– Det blir fort «bukken og havresekken». En ekstern styreleder har større avstand til de interne oppfatninger, enn det rektor har, og kan derfor kjøre tøffere og bedre prosesser i styret, når de interne oppfatningene om hva som er beste løsning er så forskjellig som det vi opplever her, sier Vatne.