Dekan Heidi Haavardsen kan glede seg over en fin vekst i antall studenter på avdelingen hun leder. Foto: Arild J. Waagbø

Byks i studenttallet på helse- og sosialfag

841 studenter studerer i høst på HiMoldes avdeling for helse- og sosialfag, etter en vekst i antall «hele» studenter på 25 prosent over fire år.

Det viser tall Høgskolen i Molde har rapportert inn til DBH (Database for statistikk om høgre utdanning).

I alt er det 841  personer som studerer på Avdeling for helse- og sosialfag i høst, men ikke alle studerer på full tid. Det er det høyeste totalantallet studenter avdelingen noen sinne har hatt.

Fra i fjor til i år har studenttallet ved Avdeling HS – i heltidsekvivalenter – økt fra 560 til 642. Dekan Heidi Haavardsen sier at veksten ikke bare skyldes den økonomiske situasjonen i Norge.

– Sykepleie og vernepleie er trygge og sikre jobber, men jeg tror at en god del av veksten vi ser skyldes av utdanningene våre har et godt rennomé, sier Haavardsen.

RELATERT: 2066 søkere til studier ved HiMolde

Hun peker på at studentene får tett og god oppfølging av et dyktig fagmiljø, og at avdelingene tilbyr programmer på alle tre nivåer: bachelor, master og doktorgrad.

– Vi er også flinke til å tilrettelegge programmene for de som tar videre- og deltidsutdanninger, sier Haavardsen.

Hennes kollega Oskar Solenes, dekan på Avdeling ØS (økonomi og samfunnsvitenskap), har fortsatt flest studenter denne høsten; 884 totalt, og 747 regnet i heltidsekvivalenter.

Avdeling for logistikk, ledet av dekan Hans Fredrik Nordhaug, har rundt regnet cirka halvparten så mange studenter som HS og ØS; 461 totalt, 441 i heltidsekvivalenter. Avdelingen har hatt en nedgang i studenter, særlig knyttet til petroleumslogistikk.

Enhet for utadrettet virksomhet (EUV) har inneværende halvår 179 studenter.

Totalt har HiMolde nå 2365 studenter (1956 studenter i heltidsekvivalenter), noe som er en nedgang siden rekordhøsten 2014 da hele 2764 studerte på høgskolens programmer. Nedgangen skyldes i hovedsak at en bachelorgrad i rettsvitenskap, som høgskolen i samarbeid med NKS har tilbudt i Trondheim, snart er avviklet.