Steffen Lislelid (f.v.), Eirin Kjerstadbø, Vivetha Umakaran, Janne Bekken og Knut Eivind Bjerke ønsker velkommen julebankett i 90-metersskogen på Molde Campus. Fotomontasje: Arild J. Waagbø

Studentenes julebankett vender hjem til campus

Etter noen år i eksil, vender iStudents julebankett tilbake til campus og setter opp langbord i 90-metersskogen.

– Middagen serverer vi i 90-metersskogen. Det ble sist gjort i 2013, og det var et vellykket arrangement. Vi har lyst til å etablere arrangementet som en fast tradisjon på høgskolen fremover, sier student Vivetha Umakaran, som er eventansvarlig i iStudent.

I 2014 ble arrangementet holdt på Hotel Alexandra, mens den planlagte festen på Seilet Hotel i 2015 ble kansellert på grunn av at for få studenter meldte seg på.

Festen går av stabelen fra klokka 19 fredag 11. november, og siste frist for påmelding og billettkjøp (300 kroner) i bokhandelen på campus er fredag 4. november.

Studentene i arrangementskomiteen opplyser at festdeltagerne får tradisjonell norsk julemat, og at de som ikke liker det får servert en fiskerett. På banketten – der dresskoden er festkledd – vil det ikke bli servert alkohol, men de som deltar må ta med egen drikke. Er drikken alkoholholdig, så må den ikke overstige 22 prosent i styrke.

Onsdag var det cirka 150 påmeldte til festen, men det er plass til rundt 200 studenter til.

Ved middagen blir det taffelmusikk, blant annet ved Rolf Magnus Orø, og festtaler. Etter middagen blir det en overgang med mingling ved bordene til forflytning av hele selskapet ned i Smuget. Der blir det dansemusikk og kåringer.

– Vi går fra classy til mer fest og moro utover kvelden, sier student Steffen Lislelid.

Les mer om arrangementet på iStudents Facebook-side.

Julebanketten er den siste store festen før jul i regi av iStudent.

Steffen Lislelid (f.v.), Eirin Kjerstadbø, Vivetha Umakaran, Janne Bekken og Knut Eivind Bjerke ønsker velkommen julebankett i 90-metersskogen på Molde Campus. Fotomontasje: Arild J. Waagbø
Steffen Lislelid (f.v.), Eirin Kjerstadbø, Vivetha Umakaran, Janne Bekken og Knut Eivind Bjerke ønsker velkommen julebankett i 90-metersskogen på Molde Campus. Fotomontasje: Arild J. Waagbø