Ole David Brask (f.v.), May Østby og Atle Ødegård vil presentere sin nye fagbok om vernepleie på jubileumskonferansen. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

Feirer 20 år med vernepleierutdanning

Vernepleiere fra ulike arbeidsfelt i søkelyset på jubileumskonferansen.

Hele fredag markerer vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Molde sitt 20-årsjubileum med en jubileumskonferanse i Haavelmo auditorium.

Her er hele programmet:

09.00–09.05: Velkommen v. studiesjef Sissel Waagbø

09.05- 09.10: Praktisk informasjon v. Hege Bakken

09.10–09.30: Historisk tilbakeblikk v. May Østby

09.30–09.50: Innlegg ved representant frå NFU, Bente Urke

09.50–10.10: Trine Solberg – vernepleieren i BUP

10.10–10.30:  Eva Hestad – vernepleieren i barnevernet

10.30-10.45:  Pause

10.45-11.05:  Kristine Eikrem – vernepleieren i PPT

11.05–11.25:  Hildegunn Sletvold – vernepleieren i eldreomsorgen

11.25–11.45:  Sidsel Johannesen – vernepleieren i tjenester for mennesker med utviklingshemming

11.45–12.30: Lunsj med postervandring

12.30–12.50:  Linda Rosvoldaune Moe – vernepleieren hos fylkesmannen

12.50–13.10:  Gerd Anne Bråttvik – vernepleieren i skolen

13.10–13.30:  Jannie Gjøvad Rasmussen – vernepleieren i rusomsorgen

13.30–13.45: Pause

13.45–14.05:  Karianne Naas Vestavik – vernepleieren som leder

14.05–14.25:  Kristin Røvik – vernepleieren som veileder og rådgiver i.f.t. arbeid

14.25–14.55:  Presentasjon av boka Vernepleierens kjerneroller v. Ole David Brask, May Østby og Atle Ødegård

14.55–15.05:   Pause

15.05-15.20: Framtiden, visjoner og planer v. studieleder Hans Petter Iversen

15.20–15.30: Avslutning