Professor Solfrid Vatne har trukket seg fra vervet som prorektor, og kan etter loven bare erstattes av en kvinne. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

En likestillingskuriositet

Styret ved Høgskolen i Molde består av seks kvinner og fem menn. Det er altså en overvekt av kvinner. Dette skyldes at teknisk/administrativt personale kun velger én representant til styret.

Av KAI A. OLSEN, professor i informatikk

I dag er denne representanten tilfeldigvis en kvinne. Alle andre grupper (valgkrets i lovspråket) velger to eller fire representanter, så her skal det være halvparten av hvert kjønn.

Så langt er alt bra. Nå har prorektor, som er kvinne, valgt å trekke seg fra styret, og vi har suppleringsvalg. Nå sitter jeg i nominasjonskomiteen og har møtt interesse fra mannlige ansatte som vil stille til valg. Men de kan ikke velges!

Universitets- og høgskoleloven krever at det skal være likestilling i hver valgkrets. Valgkretsen vi snakker om her er for vitenskapelige ansatte. De velger fire representanter, da skal to være kvinner og to menn. Når en kvinne går ut må en kvinne inn, selv om dette vil gi et kvinnelig flertall i styret. Dersom kvinnen som sitter for teknisk/administrativt hadde valgt å slutte, kunne en derimot velge både menn og kvinner, selv om det gjelder representanter til det samme styret.

Det er vanskelig å forklare dette selv om lovtolkningen sannsynligvis er riktig. En god løsning er at en burde en kunne stå fritt ved suppleringsvalg dersom likevekten mellom kjønnene uansett ville blitt ivaretatt. Men slik det er i dag tvinges de ansatte til å velge en kvinne, slik at det blir kvinneovervekt i styret.

Én kommentar til “En likestillingskuriositet”

  1. Dette må jo være strålende taktiske nyheter for alle kvinnelige ansatte. Det eneste som behøves er å velge en kvinne som styrerepresentant for gruppen teknisk/administrativt personell ved alle framtidige styrevalg. Da sikrer en kvinnelig styreflertall i evig tid. Heia MOLDE!!

Det er stengt for kommentarer.