Dekan Hans Fredrik Nordhaug - helt til venstre i panelet - mener høgskolestyret må konkludere og avslutte strukturproesessen. Foto: Arild J, Waagbø

Nordhaug: – Styret må avslutte prosessen

Det var logistikk-dekan Hans Fredrik Nordhaugs råd til høgskolestyret på dagens allmøte om strukturprosessen i UH-sektoren.

Men, la Nordhaug til, det innebærer å ta et tøft valg.

Foranledningen for dagens allmøte på Molde campus er den ferske rapporten NIFU har levert om HiMolde muligheter som selvstendig institusjon versus som fusjonert med en annen UH-institusjon.

LES MER: – Betydelig risiko for en stagnerende utvikling

På første halvdel av allmøtet presenterte Trude Røsdal og Olav R. Spilling fra NIFU (Nordisk institutt for for studier av innovasjon, forskning og utdanning) hovedtrekkene i rapporten.

Olav R. Spilling i NIFU på allmøtet på Molde campus. Foto: Arild J. Waagbø
Olav R. Spilling i NIFU på allmøtet på Molde campus. Foto: Arild J. Waagbø

Spilling pekte pekte blant annet på at det for øyeblikket er et etterslep på rekrutteringen til doktorgrads-utdanningen i logistikk, at ingen av 520 nye rekrutteringsstiller som er tildelt i årene 2014-17 har tilfalt vitenskapelige høgskolen (inkludert HiMolde), og at både synkende rekruttering til grunnutdanningene og lav grad av eksternt finansiert forskning ved HiMolde kan gi lavere resultatbaserte inntekter i årene som kommer. Han mener at HiMolde må se nærmere på hvordan det slår ut inntektsmessig at mye av forskningsoppdragene til moldeforskerne kommer via Møreforsking Molde.

Debatten på allmøtet ble ledet av høgskoledirektør Gerd Marit Langøy. Foto: Arild J. Waagbø
Debatten på allmøtet ble ledet av høgskoledirektør Gerd Marit Langøy. Foto: Arild J. Waagbø

I debatten som fulgte – med folk i panel og salen – var de HiMolde-ansatte omtrent like splittede i sitt syn på fusjon og selvstendighet som tidligere. Flere ansatte på sykepleieutdanningen ga uttrykk for at de ønsker fusjon, særlig med NTNU eller Volda.

Også informasjonssjef Jens Petter Straumsheim – som satt i panelet som administrasjonens representant – sa at han er fusjonsvennlig, og oppsummerte at verken politikere eller næringsliv står på barrikadene for HiMolde som selvstendig institusjon.

– Jeg er bekymret for studentrekrutteringen fremover, sa Straumsheim.

Hans Fredrik Nordhaug, dekan på Avdeling for logistikk, sa at han fortsatt tror at alenegang er best for høgskolen.

– Det blir tøft, men da får vi ta valgene våre selv. Og tøft blir det uansett om vi velger fusjon eller selvstendighet, sa Nordhaug.

Lars Rønhovde, førsteamanuensis på Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap, sa  at det nå er viktig at HiMolde fortsetter arbeidet med å utforme høgskolens strategi som selvstendig institusjon. Han avviste metaforene som enkelte brukte i debatten, som at «toget har gått» og at høgskolen «står igjen på perrongen».

– Vi står ikke stille på perrongen. Vi er ikke fortapt. Det er misvisende å fremstille situasjonen slik, sa Rønhovde.

Høgskolestyret skal behandle NIFU-rapporten og struktursaken på møtet som holdes tirsdag 22. november.

Lars Rønhovde (midt i bildet) sa at det er viktig at HiMolde fortsetter arbeidet med strategien for høgskolen som selvstendig institusjon. Foto: Arild J. Waagbø
Lars Rønhovde (midt i bildet) sa at det er viktig at HiMolde fortsetter arbeidet med strategien for høgskolen som selvstendig institusjon. Foto: Arild J. Waagbø