Eivind Tronsli er student ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

På tide å fusjonere iStudent og Studenttinget?

I en tid med usikkerhet rundt hvor Høgskolen i Molde er på vei, om vi ender i å fusjonere eller ikke, tror jeg det er nødvendig at vi også retter søkelyset mot studentene og organisasjonene på campus som gjør sitt ytterste for at studentene skal få et godt opphold her på høgskolen.

Av EIVIND TRONSLI, student

Uansett hva høgskolestyret vedtar i struktursaken, er det viktig at studentorganisasjonene på campus blir styrket i tiden som kommer. Selv om jeg ikke ser lyst på en mulig framtid der høgskolen fusjoneres inn i en stor institusjon og glemmes, så kan en positiv effekt av en slik fusjon være at man også blir en del av et større studentsamfunn.

Jeg mener at Studenttinget og iStudent burde slå seg sammen til ett organ. For mange kan det komme som en overraskelse, og for mange kan det virke som et ganske drastisk grep å ta, men jeg synes det er på høy tid at forslaget står på dagsorden, og at debatten om dette løftes opp noen nivå.

Det er ikke tilfeldig at jeg tar opp dette nå. Høgskolen i Molde kan befinne seg i en situasjon der den etter hvert fusjoneres med en annen utdanningsinstitusjon. Derfor er det viktig at studentene forenes under en fane. En fane som kan gå foran og løfte viktige studentsaker.

REALTERT: Studenttinget etterlyser studenter fra Avdeling HS

Jeg tror det gjøres best ved å slå sammen Studenttinget og iStudent. I dag tror jeg mange er usikre på hva de forskjellige studentorganisasjonene driver med. Der Studenttinget driver med studentpolitiske saker, så er iStudent i stor grad orientert mot den sosiale delen av studentlivet, som f.eks. Åpningsuka og Vinteruka.

Det bidrar ikke til klarhet at iStudent beskriver seg selv som «bindeleddet mellom ledelsen på høgskolen og samskipnaden» på sin hjemmeside. Jeg trodde det var Studenttinget sin oppgave. Poenget mitt er: hvis ikke de som driver studentorganisasjonene har en klar forståelse av hva som er deres arbeidsoppgaver, hvordan kan en da forvente at studentmassen skjønner hva de forskjellige organisasjonene driver med?

Jeg tror det er mange fordeler knyttet til å slå sammen Studenttinget og iStudent. Blant annet kan en forholde seg til én organisasjonsidentitet. Jeg tror det vil bli enklere å rekruttere nye studenter, og ikke minst holde på disse studentene, om alle skjønner hva organisasjonen driver med.

Samtidig tror jeg en sammenslått studentorganisasjon vil stå sterkere politisk. Jo flere studenter som stiller seg bak et vedtak, jo større tyngde har det vedtaket. Strukturreformen kan føre til endringer som vil omfatte samtlige studenter ved høgskolen, men hvor ofte blir studentens behov nevnt i strukturdebatten? Det skjer nesten aldri, selv om det ved HiMolde er rundt 2300 studenter i Molde og Kristiansund. Vi studenter må bli mye sterkere som gruppe, vi må vise oss fram i de forumene som fins, og vi må bruke alle de kompetente studentene vi har til å være den røsten som setter studentene på kartet igjen.

Vi må innse at vi har stor kompetanse. Den kompetansen må vi samle, vi må forsikre oss om at andre legger merke til kompetansen, og vi må vise at vi bryr oss.

RELATERT: Vil øke aktiviteten i Studenttinget

Vi kan ikke lenger sitte stille og se på at strukturdebatten omhandler antall doktorgradsstillinger, forskning og hvordan organisasjonsstrukturen kan bli. Vi kan ikke akseptere at hele debatten går studentene hus forbi. Dersom ikke høgskolen inviterer oss med på å diskutere saker, så må vi nesten være så freidige at vi rett og slett inviterer oss selv. Vi studenter må ha en klar retning på hva vi ønsker, fra ett studentorgan, slik at studenter som f.eks. blir valgt inn i høgskolestyret vet hva studentene de representerer faktisk mener.

Jeg etterlyser at studentleder ved Studenttinget, eller leder for iStudent, kommer med dagsaktuelle leserbrev eller uttalelser til Panorama. Hvor står Studenttinget i strukturdebatten? Denne prosessen har pågått i noen år, og jeg hadde håpet på en uttalelse fra studentenes øverste politiske organ her på høgskolen. Og slik som iStudent beskriver seg selv, så hadde jeg også håpet på noe fra den kanten. Dessverre har det vært stille fra studentorganisasjonene, og resultatet av det er at debatten raser uten at studentenes stemme blir hørt.

Skal vi prøve å samle studentene under én felles fane?

–> Eivind Tronsli er styreleder for Studentsamskipnaden i Molde. Han ledet Studenttinget i Molde 2013-2014.