Stipendiat Ole Kristian Berg forsker på hoftebruddspasienter i Molde, og skal studere hva slags helsegevinst styrketrening gir denne pasientgruppen. Foto: Arild J. Waagbø

Stipendiat forsker på trening som medisin

HiMolde-stipendiat Ole Kristian Berg (28) skal undersøke hvordan styrketrening kan hjelpe hoftebruddspasienter.

Studien er et ledd i doktorgradsutdanningen i helse- og sosialfag han tar ved HiMolde, og han har satt av 2017 til å undersøke helseeffekten av styrketreningen for 20 hoftebruddspasienter mot en kontrollgruppe på 20 som får ordinær behandling.

Forskningsprosjektet, som er et samarbeid mellom høgskolen, Molde sjukehus og Molde kommune, er støttet med 191 000 kroner av Helse Midt-Norge.

– Den typiske hoftebruddpasienten er cirka 80 år, og tre av fire er kvinner. Dødeligheten for pasientgruppen er på 25 prosent innen ett år, og på 60 prosent innen fem år, opplyser Berg.

Han forklarer at det ikke er selve hoftebruddet som er dødelig, men at pasientgruppen i utgangspunktet er sårbar. Inaktivitet i forbindelse med bruddet kan føre til sykdom, som f.eks. lungebetennelse.

– Mange i denne pasientgruppen har svak muskulatur når de får hoftebrudd. Poenget med treningen er å stanse den negative spiralen og gi dem bedre forutsetninger for leve et godt liv, både i lengde og kvalitet, enn de hadde før hoftebruddet. Styrketreningen gjør at de blir mindre slitne av hverdagsaktiviteter, og reduserer faren for fallulykker, sier Berg.

Treningen for forsøksgruppen skal skje på Kirkebakken omsorgssenter i Molde. Der skal de tre ganger i uka i åtte uker gjøre beinpress og beinøvelser med slynge.

Både forsøksgruppen og kontrollgruppen skal få testet sitt oksygenopptak på Sportlab på Molde campus, og videre vil det bli tatt røntgenbilder for å analysere beintetthet og muskelmasse på pasientene i begge gruppene.

– Planen er å følge opp pasientene i begge gruppene ett år etter at hoftebruddsbehandlingen startet, for å se om det er forskjeller i f.eks. forbruket av helsetjenester mellom gruppene, sier Berg.

Ole Kristian Berg ble utdannet sykepleier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, og tok senere en mastergradsutdanning i treningsfysiologi ved NTNU i Trondheim. Masteroppgaven var basert på en klinisk studie av hvordan trening påvirket oksygenopptaket i en isolert muskelgruppe hos forsøkspersonene.

I januar var han medforfatter på en artikkel knyttet til denne studien – «Blood flow regulation and oxygen uptake during high intensity forearm exercise» – som ble publisert i Journal of Applied Physiology.

– Forsøkene ble gjort ved St. Olavs hospital. I tillegg til artikkelen som allerede er publisert, er en til på vei fra denne studien. Også en utbygd versjon av masteroppgaven min skal etter planen bli en vitenskapelig artikkel. Og så skal selvsagt resultatet av hoftebruddsprosjektet i Molde bli en artikkel, sier Berg.

Fra januar til april i fjor deltok Berg som forsker i en studie på trening og muskelutvikling blant eldre ved et sykehus i Salt Lake City knyttet til University of Utah. Også det skal etter planen bli en publisert artikkel.

– I studien i Salt Lake City studerer vi blant annet musklene på cellenivå, opplyser Berg.

Berg sier han liker å bruke forskningstiden sin på pasientnivå. Han tror og håper det vil bli mer vanlig at leger skriver ut trening på resept.

– Å trene er for mange avgjørende for å leve et godt liv når de blir eldre, sier Berg.

Berg startet på doktorgradsutdanningen i Molde høsten 2015, og har førsteamanuensis Eivind Wang ved NTNU som hovedveileder og professor Stål Bjørkly ved HiMolde som biveileder.