HiMoldes Trude Fløsytad Eines begynner som prosjektdirektør ved Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

HiMolde-forsker skal lede Helseinnovasjonssenteret

Etter cirka 16 år ved HiMolde går førsteamanuensis Trude Fløystad Eines (45) til ny jobb som prosjektdirektør ved Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling i Kristiansund.

– Gratulerer med ny jobb. Når begynner du i den?

– Jeg begynner delvis i stillingen fra 1. mars, men fra 1. april har jeg permisjon fra høgskolen og skal jobbe på heltid med Helseinnovasjonssenteret.

– Så du har ikke sagt opp høgskolejobben?

– Nei, jeg har vært veldig fornøyd med jobben jeg har, og var i ikke på jakt etter ny jobb. Men da jeg så stillingsutlysningen på jobben ved Helseinnovasjonssenteret, så tenkte jeg bare: «Wow – denne vil jeg ha!» Fokuset i den nye jobben omfatter også fagområdet som jeg har jobbet med i flere år på høgskolen; fagutvikling, forskning og innovasjon i feltet mellom akademia og praksis. Høgskolen i Molde får en viktig rolle i forhold til senteret, så dette er en vinn-vinn situasjon for både senteret og høgskolen!

– Hva skal Helseinnovasjonssenteret drive med?

– De tre pillarene er helse som næring, velferdsteknologi og grenseoppgangen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Forskning og brukerinvolvering skal i tillegg være en «paraply» over de tre nevnte pillarene.

LES MER: Spør brukerne? Ikke en floskel, men et fagfelt

– Hvor i Kristiansund skal dere holde hus?

– Vi blir tre ansatte i kontorer på Kongens plass. I tillegg til meg, som har fått den litt voldsomme tittelen prosjektdirektør, skal Benedicte Nyborg være daglig leder og prosjektleder for responssenter og velferdsteknologi. Bjarte Bye Løfaldli er ansatt som prosjektleder for forskning, utvikling og innovasjon og kommer fra en stilling ved det anerkjente Kavliinstituttet ved NTNU.

– Hvordan er senteret finansiert?

– Vi har fått 12 millioner kroner i støtte fra Helsedirektoratet for å finansiere senteret i tre år. Vi skal initiere blant annet forskning og næringsutvikling på tvers av ulike institusjoner og aktører. Dekan Heidi Haavardsen ved Avdeling HS, har allerede tatt initiativ til et møte om hvordan senteret og høgskolen kan samarbeide. Det kan også nevnes at Høgskolen i Moldes EUV-avdeling har tegnet en intensjonsavtale med Helseinnovasjonssenteret, om at det skal etableres et nytt årsstudium i velferdsteknologi med oppstart høsten 2017.

– Skal senteret skaffe seg egne inntekter?

– Ja, vi vil se på mulighetene for å skaffe eksterne midler knyttet til blant annet utvikling og testing av ny teknologi – og nye behandlingsmetoder. Vi skal tilrettelegge for næringsutvikling og innovative løsninger innen helse og vi vil derfor også samarbeide med flere for å søke om forskningsmidler relatert til ulike satsingsområder.