Romsdal tingrett i Molde. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

Tidligere student dømt til fengsel for sex med barn

En mann i 20-åra ble i februar dømt i Romsdal tingrett til 10 måneders fengsel for sexovergrep mot mindreårige jenter. De straffbare forholdene skjedde mens han studerte ved Høgskolen i Molde.

Da den tidligere studenten møtte i tingretten i februar, erkjente han seg skyldig i alt han sto tiltalt for:

  • At han høsten 2012 og i 2013 flere ganger hadde samleie med ei jente som da var 14, og under den seksuelle lavalderen på 16 år.
  • At han i 2013 og 2014 hadde digitalt lagret rundt 50 bilder og filmsnutter som viste seksuelle overgrep mot barn, nakne barn og barn i seksualisert skikkelse. I loven som forbyr dette er barn definert som personer som er, eller fremstår som, under 18 år.
  • At han høsten 2013 forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd, ved at han fikk da fikk ei 15-årig og ei 9-årig jente til å hver for seg sende ham bilder av henholdsvis seksuelt tenderende og seksuell karakter.

Mannen kom i kontakt med de tre fornærmede i saken via det retten omtaler som kontakt- og datingsider på nettet. Han ble politianmeldt etter at han våren 2014 sendte en video av at han onanerte i en mobilmelding til 9-åringen i saken. Meldingen ble tilfeldigvis lest av en voksenperson, og 9-åringens mor varslet deretter politiet.

Politiet gjorde beslag og undersøkelser av mannens pc, ekstern harddisk og mobiltelefon, og allerede i første politiavhør 21. mai 2014 ga mannen en uforbeholden tilståelse om forholdene han nå er dømt for.

Aktor, politiadvokat Anne Berit Lian, la ned påstand om at mannen skulle dømmes til fengsel i ti måneder, hvorav seks måneder av straffen skulle gjøres betinget med prøvetid på to år.

Angående staffeutmålingen skriver retten – ledet av sorenskriver Svein Eikrem – at det av allmennpreventive grunner må reageres sterkt mot seksuell omgang med barn under 16 år:

«Samleie med barn mellom 14 og 16 år kan få alvorlige og langvarige psykiske følger, fordi barna er i en særlig sårbar tid når det gjelder seksuell identitet og forhold til egen kropp og seksuell funksjon. Barna er i en modningsfase der aktsomhet og respekt er særlig viktig for den personlige utviklingen.»

Retten skriver også at tiltaltes overgrep mot den da 9-årige jenta kan ha påført henne store psykiske belastninger.

Retten fant at det trekker i formildende retning – hva gjelder forhold knyttet til den dømte – at mannen fra første avhør til hovedforhandling har tilstått uten forbehold, samt at han har gitt uttrykk for oppriktig anger, og at han har beklaget overgrepene sine overfor de fornærmede.

Men saken ble liggende lenge – både hos politiet og domstolen – noe som ifølge retten ga en uvirksom liggetid i saken på tilsammen 17 måneder. Dette, skriver retten, bryter både med Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) og Grunnlovens bestemmelser om at man skal få behandlet saken sin i retten innen rimelig tid. Lang liggetid gir etter både konvensjonen og norsk rettspraksis rett til reduksjon i straffen.

Retten fastsatte mannens straff til fengsel i ti måneder, hvorav åtte måneder ble gjort betinget på grunn av lang liggetid og konvensjonsbrudd. Videre ble mannen dømt til å tåle inndragning av pc, en ekstern harddisk og mobiltelefon, samt til å betale oppreisning på 20 000 og 15 000 kroner til to av de fornærmede i saken.

Mannens forsvarer, advokat Odd Harald Hovde, opplyser til Panorama at dommen ikke ble anket. Den er altså rettskraftig.