Professor Kai A. Olsen ved HiMolde. Foto. Arild J. Waagbø

Rektor må være mann – en likestillingskuriositet del 2

Før jul gikk prorektor ved Høgskolen i Molde av. Hun var kvinne. Universitetsloven krever at det skal være likestilling i hver valgkrets.

Av KAI A. OLSEN, professor i informatikk ved HiMolde og UiBergen

Valgkretsen vi snakker om her er for vitenskapelige ansatte. De velger fire representanter, da skal to være kvinner og to menn. Når en kvinne går ut, må en kvinne inn. Mannlige ansatte som ønsket å stille til valg som prorektor var dermed utelukket fra å delta. Det paradoksale er at Høgskolen i Molde uansett har kvinnelig flertall i styret, siden den ene representanten for teknisk/administrativt personale er kvinne.

Nå har vår rektor fortalt at han vil gå av til sommeren. Han er mann. Da kommer vi i samme situasjon som sist. Vi skal ha et nytt valg til rektor, men bare menn kan stille!

Dvs. de to kvinnelige representantene i styret fra vitenskapelig personale kan nok også stille til valg, men ingen andre kvinner. Om en av disse skulle bli rektor, må det en mann inn i deres posisjon.

Nå ble ingenting gjort da jeg tok opp denne saken før jul i universitetsavisene. Den gang ble menn diskriminert. Det er da kanskje et større håp om at noe skal skje denne gang, når det er kvinner som blir diskriminert. Uansett bør en unngå slike byråkratiske regler. Valg av rektor og prorektor er for viktige til at de skal styres av likestillingsmatematikk. Vi kan alle være enige om at det bør være kjønnsbalanse i styret, men dette må ikke praktiseres slik som i dag.

Nå kan det jo tenkes at styret velger å gå for tilsatt rektor. Da får vi håpe at både menn og kvinner kan søke.