Studentene fikk omvisning på produksjonslokalene til Glamox. Foto: Andreas Hustad
Studentene fikk omvisning på produksjonslokalene til Glamox. Foto: Andreas Hustad

Bedriftsbesøk: Glamox

Onsdag dro studenter fra HiMolde, og studieleder Olav Hauge, til Glamox i Molde for å få se hvordan bedriften opererer, og hvilke muligheter studentene har hos dem.

Glamox ble grunnlagt i 1947 av den norske sivilingeniøren, forskeren og oppfinneren Birger Hatlebakk. Glamox er en ledende leverandør av belysning som tilbyr komplette løsninger for skoler, helseinstitusjoner, kommersielle og industrielle bygninger, detaljhandel, hotell- og restaurantvirksomhet.

Glamox lager årlig ~1,1 millioner rastere som blir til ~440 000 ferdige produkter. En raster er den delen av lampen som gir rett spredning av lyset. Disse blir maskinelt stemplet ut av metallplater, før de blir satt sammen manuelt og montert til ferdige produkter.

Studentene kom til Glamox rett før lunsj onsdag, og ble tatt med inn på produksjonsområdet til Glamox. Etter en omvisning på produksjonsområdet, tok Steinar Abrahamsen, som er corporate logistics manager i Glamox, over omvisningen og tok med studentene inn til Glamox Logistics.

Corporate logistics manager i Glamox, Steinar Abrahamsen, holdt foredrag på Glamox sin logistikkavdeling. Foto: Andreas Hustad
Corporate logistics manager i Glamox, Steinar Abrahamsen, holdt foredrag på Glamox sin logistikkavdeling. Foto: Andreas Hustad

Glamox Logistics består av 21 logistikk-koordinatorer og 35 operatører som jobber over to skift. De leverer produkter til kunder i 75 nasjoner over hele verden, men med hovedvekt på Norge og Europa. De mottar ~15 trailere hver uke med råvarer. Samtidig sender de ut 30 000 lysarmaturer hver uke, som tilsvarer 16 trailerer ut hver uke.

Glamox Logistics har tre uthevede områder som de satser på: PBS, GMO og SPL. PBS er Professional Building Solutions, GMO står for Global Marine & Offshore og SPL er Sales, Production & Logistics. Disse områdene er hovedfokusområdene, som Glamox satser på for å oppnå bedre markedsandeler og å bli en bedre leverandør.

Etter bedriftsbesøket fikk studentene servert vaffler i kantinen på Høgskolen i Molde. Foto: Andreas Hustad
Etter bedriftsbesøket fikk studentene servert vaffler i kantinen på Høgskolen i Molde. Foto: Andreas Hustad

Studentene fikk servert vafler i kantinen mens Olav Hauge holdt en pop-quiz etter de kom tilbake til Høgskolen i Molde. Dette var vårens siste bedriftsbesøk i regi av Olav Hauge, men han ønsket alle studenter velkomne til å være med på flere bedriftsbesøk til høsten. Høstens store turer for andreklassestudentene, er en tur til Kleve, samt utenlandstur etter logistikkmessen på Gardermoen.