Rektor Hallgeir Gammelsæter i aksjon på et allmøte på Molde campus. Foto: Arild J. Waagbø

Gammelsæter: – Jeg er valgt av studentene og de ansatte, og jeg forventer at det respekteres av både professorer og direktører

Rektor Hallgeir Gammelsæter reagerer stekt på at han ikke har blitt involvert da høgskoledirektør Gerd Marit Langøy og professor Svein Bråthen møtte NTNU-rektor Gunnar Bovim.

Mandag la han ut følgende innlegg på Innsida, en informasjonsside for ansatte ved Høgskolen i Molde:

«NTNU og hemmelig møte

Professor Svein Bråten redegjør i et innlegg i Panorama 29.april for sitt og høgskoledirektørens møte med rektor ved NTNU fredag 28. april. Både redegjørelsen og møtet er oppsiktsvekkende.

Hvilken avtale Svein Bråthen har med sin avdeling og avdelingens styre vet jeg ikke, men jeg har som rektor vært kjent med og velsignet kontakten mellom de omtalte fagmiljøene. Jeg har imidlertid gjort det klart for dekanen på avdelingen at jeg som rektor skal involveres i tilfelle møter på institusjonsnivå. Det har jeg ikke blitt i dette tilfellet. Det er derfor med stor undring jeg leser at det er Svein Bråten som selv har tatt initiativ til dette møtet. Like stor er undringen når han begrunner hvorfor han møter sammen med høgskoledirektøren. Det er ikke fordi hun representerer institusjonsnivået, men fordi hun utfyller hans manglende administrative kunnskaper og representerer kontinuitet når rektoratet skifter til sommeren. Svein Bråthen mener altså at han ikke bare representerer avdeling for logistikk, men hele institusjonen. Ifølge hans versjon opptrer høgskoledirektøren nærmest som hans assistent.

Jeg ble «kjent» med dette møtet kvelden 26. april via en epost fra Gerd Marit Langøy. Det var en epost om fravær som også gikk til Studentservice og sekretariatet. Vi får der vite at hun er på NTNU-besøk resten av uka, torsdag studietur til Ålesund og fredag møter i Trondheim. Jeg reagerer på møtet i Trondheim og spør om jeg ikke burde være informert og konsultert. Neste morgen svarer hun bekreftende på det, men begrunner ikke hvorfor jeg ikke er koplet på saken. Hun viser til at Svein Bråthen tilfeldigvis er i Trondheim i en doktordisputas, og at møtet skal være uformelt. Hun vil ikke formidle møtet til Panorama. Møtet ble avtalt mer en uke i forveien, og var altså planlagt i god tid. I mine øyne er ikke et møte særlig uformelt når det er planlagt og krever en reise på fire timer.

Jeg blir gjort oppmerksom på at Universitetsavisa har omtalt møtet på ettermiddagen den 28. april. Der svarer NTNUs rektor Gunnar Bovim at grunnen til at ikke jeg var til stede på møtet er at det pågår valg av ny rektor ved Høgskolen. Bovim har kanskje mer rett i det enn han selv vet. Siden studentene er en del av valgmanntallet hører saken hjemme i en åpent medium, som Panorama.

Jeg har varslet at jeg av eget ønske går av som rektor 31.7. Inntil det skjer er jeg fremdeles rektor og styreleder ved Høgskolen i Molde. Jeg er valgt av studentene og de ansatte, og jeg forventer at det respekteres av både professorer og direktører. Jeg er ikke motstander av møter mellom fagmiljø og institusjoner, heller ikke NTNU. Jeg er derimot sterk motstander av skjulte aksjoner der tillit og legitimitet undergraves. Handling taler som kjent høyere enn ord.»

Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy svarer Gammelsæter i dette leserinnlegget. Professor Svein Bråthen ønsker ikke å kommentere saken.