Se presentasjonen og utspørringen av rektorkandidatene

Se dagens presentasjon og utspørring av kandidatene til rektorvervet ved HiMolde.