Gerd Marit Lanøy er direktør ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

Et nyttig møte

Et møte mellom rektor Gunnar Bovim, Svein Bråthen og undertegnede har skapt til dels sterke reaksjoner.

Av GERD MARIT LANGØY, direktør ved HiMolde

Bråthen har kommentert møtet i Panorama, og bakgrunnen for det. Selv var muligheten for et slikt møte svært nyttig i forhold til min jobb som høgskoledirektør og de saksforberedelsen jeg skal gjøre i forkant av styrets videre arbeid i struktursaken. I gjeldende styrevedtak på HiMolde står det blant annet «….man primært ikke skal velge alenegang og at man ser NTNU som den mest naturlige fusjonspartneren.»

Styret ved HiMolde hadde opprinnelig planlagt en strategisamling i begynnelsen av mai, men pga det kommende rektorvalget ble samlingen flyttet til juni. På samlingen vil strukturspørsmålet og HiMoldes fremtid og muligheter være et viktig tema. I dialog med Bovim har jeg understreket at jeg ønsker å kunne ta med signaler til denne samlingen. Mulighetene for tettere samarbeid/fusjon mellom NTNU og HiMolde, hvordan vi burde jobbe videre med en evt slik prosess, og hva vi i så fall kan tenkes å få ut av du den er sentrale spørsmål. Jeg tenker at styrets samling ikke blir dårligere av at det gjøres et forarbeid. Som høgskoledirektør bør det også være rom for at jeg gjør et slikt arbeid. Møtet var ikke «hemmelig» og jeg hadde lagt det inn i min åpne kalender. Jeg kunne imidlertid informert HiMoldes rektor/styreleder både bedre og tidligere. Nå ble det gjort først torsdag, etter spørsmål fra han om hva jeg skulle i Trondheim. Han er selvfølgelig fortsatt rektor/styreleder selv om han har meldt at han vil gå av, og jeg har beklaget dårlig/sen informasjon ovenfor han.

Møtet var for øvrig godt, og jeg tror fortsatt at jeg har nyttige signaler å ta med til høgskolestyret i forbindelse med den videre behandling av den viktige struktursaken.