Kai A. Olsen er professor i informatikk ved Høgskolen i Molde. Foto: HiMolde

Er rektorvalget viktig for deg som student?

Som student er det lett å se på rektorvalget som noe som ikke angår deg direkte. Det er feil.

Av KAI A. OLSEN, professor i informatikk ved HiMolde og UiB

Går vi til USA ser vi at institusjonen som skriver ut gradene er viktigere enn karakterene. Nå vil det ikke stå Harvard eller MIT på de papirene du får etter endt bachelor- eller mastergrad. Her står det Høgskolen i Molde. Det som da blir viktig er at vi forteller næringslivet og offentlig forvaltning, de som skal ansette deg, hva vi er og hva vi står for.

Derfor trenger vi en rektor med forskningserfaring og, kanskje like viktig, god erfaring med å lede og delta i industriprosjekter. Da vil rektor være troverdig når vi forteller at høyskolen er en viktig utdanningsinstitusjon på alle nivåer. Dette er av stor betydning, spesielt for logistikk og ØS som i liten grad kan vise til standardiserte utdanningsløp. Men også for helsefag er det sentralt at vi fremstår som en forskningsinstitusjon.

Vi må få en rektor som vil være i stand til å lede, og ikke minst prioritere, disse aktivitetene. Det å ha respekt innad i fagmiljøet vil være helt vesentlig. Da vil det være lettere å få oppslutning om nye tiltak. Det er også viktig å få en rektor som er så sikker i sin posisjon at vedkommende tør å være åpen mot fagpersonalet. Det har til nå vært et problem.

Næringslivet i Molde vil ha oss til NTNU. Det ser ut som at det kan bli en vanskelig operasjon med usikkert resultat – helt uavhengig av hvor ivrige vi skulle være. Men uansett om det blir fusjon eller ikke må vi ha en rektor som kan bruke sine gode kontakter til å komme i dialog med næringslivet. Da er det også viktig at rektor selv har erfaring med industriprosjekter og har en god kontaktflate mot lokale bedrifter.

Som student må du tenke på at det vil være en fordel om du selv slipper å fortelle hva høyskolen er når du er på jobbintervju. Det hele vil bli så mye enklere om arbeidsgiveren kan fortelle at de har gjennomført flere vellykkede prosjekter med høyskolen, at de er imponert over det faglige nivået og at bedriften ikke ville ha vært der den er i dag uten kompetanse fra høyskolen og at du er innkalt til intervju nettopp for at du har eksamen herfra. Allerede i dag vil nok flere arbeidsgivere kunne si dette, men vi må ha troverdighet også framover. Det bør du ta hensyn til når du skal stemme i andre omgang.