Finn Ove Båtevik (t.v.) og Linda Grimstad da nyheten ble sluppet om at førsteamanuensis Hans Petter Iversen og professor Atle Ødegård ved HiMolde får forfatterprisen for sitt bidrag i Fjordantologien 2016. Foto: Arild J. Waagbø

Iversen og Ødegård fikk forfatterpris for vitenskapelig essay om innovasjon

LOEN (Panorama): HiMoldes Hans Petter Iversen og Atle Ødegård fikk i dag forfatterprisen for essayet Innovasjonsinvasjon – og hvorfor det? på Fjordkonferansen.

Det var HiVolda-professor Finn Ove Båtevik – en av tre redaktører for Fjordantologien 2016: Offentleg sektor i endring (Universitetsforlaget) – som slapp nyheten på konferansen i dag, der prisvinnerne ikke var til stede.

Essayet oppsummeres slik i sammendraget:

«I dette essayet tar forfatterne opp fenomenet innovasjon. Hvordan og hvorfor det kan synes som om samfunnet og særlig offentlig sektor for tiden invaderes av krav om innovasjon. Innovasjon knyttes her særlig til følgende tre sammenhengende områder i offentlig sektor: fusjoner, organiseringsformer (lean) og privatisering (velferdsprofitørene). Essayet avsluttes med at forfatterne lanserer ni teser om innovasjon i offentlig sektor. Tesene lanseres for å fremme en videre diskusjon om fenomenet innovasjon i offentlig sektor. »

Båtvik og redaksjonen har lagt vekt på at artikkelen stiller viktige spørsmål, har stor faglig relevans og samfunnsrelevans, samt at den ligger tett på antologiens kjernetema og holder høg språklig kvalitet. og mener at den bør leses som et oppspill til diskusjon.

Sparebanken Møres Linda Grimstad overrakte pris og 10 000 kroner, som HiMoldes Heidi Hogset tok i mot på vegne av Iversen og Ødegård. Iversen og Ødegård satte søkelyset på innovasjon i offentlig sektor også under Forskningsdagene i september 2015, da kronikken Invasjon av innovasjon ble publisert i Panorama og Romsdals Budstikke.

Også HiVolda/Møreforskings Lars Julius Halvorsen og HiInnlandets Anders Aschim  fikk forfatterpris for sin artikkel Religion som ressurs i Fjordantologien 2017: Immateriell kapital.

John Roger Andersen (f.v.) med prisvinnerne Lars Julius Halvorsen, Anders Aschim og Linda Grimstad. Foto: Arild J. Waagbø
Prisvinner Lars Julius Halvorsen da han presenterte arbeidet sitt for forskerkolleger i Loen for ett år siden. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

 

 

Priset forskning om entreprenørskapslyst