Professor Kai A. Olsen ved HiMolde. Foto. Arild J. Waagbø

Canvas er ganske bra

Min skepsis til Learning Management Systems (LMS) er i utgangspunktet ganske stor. Det er ut fra erfaring med de systemene jeg har forsøkt å bruke tidligere – systemer som tvinger meg inn i et opplegg jeg ikke vil ha.

Av KAI A. OLSEN, informatikkprofessor ved HiMolde, HiOA og UiB

Da kom Canvas som en positiv overraskelse. Systemet er enkelt, robust og fleksibelt. Her kunne jeg beskrive min undervisningsform.

Hovedideen er å tilby en typisk mappestruktur (her kalt moduler) der en kan legge inn tekst, referanser til filer og til eksterne nettsider. Om Mediasite og Uninett har klart å laste opp videoen din, så kan du legge inn lenken her. Fordelen er at du kan bruke systemet som du vil.

Det er fortsatt noen mangler. Vi har problemer med å sette fornuftige statuser på obligatoriske innleveringer. Vi vil ha statuser som levert, godkjent, ikke godkjent m.fl., men er tvunget til å bruke «fullfør» og «ufullstendig». Den første burde i så fall være fullført, men dette skyldes nok en feil. En kan legge inn sine egne statuser, men det må da gjøres for hver oppgave.

For oppsett av innleveringsoppgaver kan en fortelle i hvilket format en skal ha besvarelsen. Det må en oppgi hver gang. Her mangler det mulighet til å legge inn standardverdier som skal gjelde for hele faget. En irriterende side ved Canvas er at jeg må logge inn mange ganger hver dag. Jeg kan ikke forstå hvorfor jeg i det hele tatt må logge inn når jeg bruker systemet fra min kontor PC, der er jeg jo allerede innlogget.

RELATERT: Endring og motvilje

I diskusjoner, oppgaveløsninger m.m. ønsker jeg å bruke bilder og klipp fra skjermsiden. Men Canvas understøtter ikke vanlig lim-inn kommando. Isteden må jeg lagre bildet på skrivebordet, importere det til Canvas og så legge det inn i teksten. Det er altfor tungvint. Bilder må være like dynamisk i bruk som tekst.

Canvas kan åpne filer i et eget vindu. Det fungerer for kjente formater som docx, PDF og for Powerpoint-filer. Men når filreferansen går til en annen type fil, som Canvas ikke kan vise, kommer feilmeldingen over. Filen kan fortsatt lastes ned, men studentene oppdager ikke alltid det. Istedenfor å forsøke å åpne en fil i et ukjent format, burde Canvas bare laste ned filen.

En av fordelene med å gi undervisning online er at vi kan få god statistikk om hvordan materiellet brukes. Det har jo nettavisene oppdaget, og de bruker avanserte metoder til å profilere sine lesere. Det jeg ønsker er å få en tilsvarende oversikt over mine studenter. Hvilke moduler har de sett på? Hvor lenge? Hvilke filer har de lastet ned. Slike data kunne brukes til å forbedre undervisningen. Også i ettertid. For eksempel kunne det være interessant å koble statistikken til karakterer. Er en redd for personvernet, kan statistikken gjerne presenteres uten navn.

Hovedinntrykket er at Canvas fungerer bra. Det er også tilbakemeldingen fra hjelpelærerne og studentene. De fleste av de mangler som er nevnt over bør kunne rettes opp uten stor innsats. Det er imidlertid viktig at dette blir gjort.