Administrerende direktør Morten Skodbo i Rambøll Management Consulting Norge på dagens digitaliseringskonferanse på Molde campus. Foto: Arild J. Waagbø

Rambøll-sjef: – Bygg endringsevne og endringskapasitet

Offentlige og private virksomheter i Norge har manglende strukturell tilnærming til endring.

Det sa Morten Skodbo, adm. dir. i Rambøll Management Consulting Norge, på digitaliseringskonferansen på Molde campus i dag.

I foredraget sitt sa han blant annet at studier viser at cirka halvparten av dagens arbeidsplasser vil forsvinne innen 2035 som følge av digitalisering, og pekte på at det er vesensforskjell på en lineær og eksponensial  utvikling – slik digitalisering legger til rette or – i markeder og samfunn.

– Tempoer øker, konstaterte Skodbo.

Han sa at flere virksomheter i dag har modulære strategier for å ikke stå bundet til masten når de må endre kurs.

Skodbo sa at det er et stort potensiale i å ta ut flere gevinster fra IKT-investeringer enn bare kvalitet og effektivitet, og pekte på at offentlige virksomheter ligger bak private når det gjelder å ta ut IKT-gevinster i form av kostandskutt og bemanningsreduksjon.

Også HiMoldes Kai A. Olsen og Lise Lillebrygfjeld Halse, samt Eivind Falkum fra HiOA, holdt foredrag på konferansen.

Førsteamanuensis Lise Lillebrygfjeld Halse ble introdusert av professor Hallgeir Gammelsæter på dagens digitaliseringskonferanse. Foto: Arild J. Waagbø