Daglig leder Hilde Aspås (t.v.) og styreleder Odd Tore Finnøy i iKuben kan glede seg over at arbeidet med å få NCE-status førte fram. Foto: Brunvoll

iKuben får NCE-status

Næringsklyngen iKuben i Molde ble i dag tildelt status som Norwegian Centre of Expertise (NCE). Det betyr at NCE iKuben blir et nasjonalt senter for omstilling og innovasjon, skriver iKuben i en pressemelding.

«Klyngen får som NCE en grunnfinansiering på 25 millioner kroner de første fem årene, med en mulighet for tilsvarende finansiering i nye fem år. NCE iKuben skal ha spesielt fokus på å få til rask omstilling i praksis. Digitalisering, bærekraft og nye forretningsmodeller er stikkord.

Det nasjonale klyngeprogrammet som tildeler NCE etter skarp konkurranse, eies av Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA. Tildelingen skjedde i Oslo i formiddag, der kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner stod for offentliggjøringen. Tilstede fra Molde var iKuben-ledelsen, ProtoMore og representanter for Innovasjon Norge.

NCE iKubens daglige leder, Hilde Aspås mener at statusen som NCE og ressursene som følger med den, er et viktig løft for næringslivet både i regionen og nasjonalt.

– Jeg vil påstå at dette kan bety veldig mye i praksis. Det er dramatiske tider, der norsk næringsliv i alle bransjer og sektorer møter store utfordringer. Nå er det viktig å få til rask og reell omstilling. Alle må tenke nytt og annerledes og snu seg fort rundt, skal vi henge med i digitalisering, bærekraftige løsninger og nye måter å tjene penger på. Det er her NCE iKuben har kompetanse og metoder som allerede hjelper bedrifter og klynger i hele Norge. Vi har fått nasjonal oppmerksomhet for å ha skapt Norges første prototypelab for næringslivet ved ProtoMore Kunnskapspark, der bedriftene får hjelp til nytenkende prosesser og å lage prototyper som testes raskt mot kunder, sier Aspås.

– Vi er en klynge av bedrifter som er forskjellige, som jobber innen mange bransjer. Det er private og offentlige bedrifter i alle størrelser som møtes. Denne profilen på tvers av bransjer er unik blant klyngene i Norge, og det er en stor styrke å være forskjellig når vi skal omstille oss, sier Aspås.

iKuben startet i 2009 som et rent moldebasert initiativ. Klyngen har nå tatt en nasjonal posisjon med 46 eierbedrifter og -organisasjoner på Nordvestlandet, i Innlandet og Oslo. Eierbedriftene representerer 62 milliarder i omsetning og 14.800 ansatte.»