Studiesjef Sissel Waagbø orienterte om foreslåtte endringer i studieprogrammet for 2018/19 på dagens møte i høgskolestyret. Foto: Arild J. Waagbø

Intensiverer professorjakten for å redde siviløkonomgraden

Høgskolen intensiverer jakten på en økonomiprofessor. Målet er å redde siviløkonomgraden.

Det er klart etter dagens møte i høgskolestyret. Studiesjef Sissel Waagbø sa på møtet at bemanningen på masterutdanningen i økonomi og administrasjon ikke er innenfor kravene, siden høgskolen på to år ikke har klart å rekruttere en økonomiprofessor etter at Per Bjarte Solibakke gikk til NTNU Ålesund.

RELATERT: Solibakke kallet til professorat i Ålesund

I sakspapirene var det foreslått å vedta å avvikle masterutdanningen, men professor Harald M. Hjelle foreslo å opprette en arbeidsgruppe på to-tre personer som i november, desember og januar skal jobbe hardt for å finne en ny økonomiprofessor.

– Utdanningen er viktig også for de som tar mastergradsutdanningen i samfunnsendring, organisasjon og ledelse, og i logistikk, siden den gir dem muligheten til å få en siviløkonom-tittel. Bachelorgraden i økonomi og administrasjon rammes også om mastergraden avvikles, sa Hjelle.

Han mente at høgskolen – som har utlyst stillingen to ganger – kan bruke kalling til å rekruttere noen til professoratet, og vurdere situasjonen på nyåret.

Prorektor Heidi Hogset sluttet seg til forslaget, og minnet om at masterutdanningen dreier seg om økonomiske analyse og står på tre bein: finans, bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi. Hogset pekte på at de fleste studentene spesialiserer seg i samfunnsøkonomi.

– Vi må kanskje kaste nota litt bredere. Kanskje vi skal rekruttere en ny Arild Hervik i stedet for en ny Per Bjarte Solibakke, sa hun.

Hjelles forslag ble bakt inn i vedtaket, som også omfattet at det opprettes et deltidsstudium i vernepleie med studiested Kristiansund, og at bachelorutdanningen i regnskap og revisjon avvikles ved at det ikke tas opp nye studenter i 2018. Det siste skyldes et lovforslag som gjør at revisjonsutdanningen legges til masternivå.