Høgskolestyret var i dag på øvingsavdelingen på campus for å se en simulering med SimMan 3G. Foto: Arild J. Waagbø

Nær 3000 har øvd seg på milliondukka

Høgskolestyret fikk i dag en demonstrasjon av SimMan 3G på øvingsavdelingen på Molde campus.

Simuleringsdukken – med en prislapp på nær én million kroner – ble tatt i bruk i undervisning og opplæring av studenter og helsearbeidere etter sommeren 2016.

– Det første året ble dukken brukt av 800 personer, mens rundt 2000 personer har brukt dukken i år, sa høgskolelærer og anestesisykepleier Tove Myrvang, som er prosjektleder for simulering ved Avdeling for helse- og sosialfag.

SimMan 3G skal bidra til at studenter i sykepleie og vernepleie kan øve seg på realistiske pasient-scenarioer på Molde campus. Foto: Arild J. Waagbø

Sykepleier Astrid Krane, som til daglig jobber ved akuttmottaket ved sykehuset i Molde, sto for den praktiske demonstrasjonen av SimMan 3G-dukken, mens Myrvang styrte simuleringen og ga stemme til dukken fra et tilstøtende kontrollrom.

– Jeg har vondt i brystet, erklærte dukken, og ble oppskriftsmessig undersøkt av Krane.

LES MER: Får realistiske pasientøvelser med ny SimMan

Det var behandlingen av budsjettet for 2018 – med en ramme for driftsbudsjettet på 230 millioner kroner – som aktualiserte at styret fikk innblikk i simuleringsarbeidet på øvingsavdelingen, for Avdeling HS vil neste år gå til anskaffelse av en SimBaby med prislapp 550 000 kroner.

Både budsjettet for 2018 og studieprogrammet for 2018/2019 ble vedtatt som innstilt.

Sakspapirene til dagens styremøte kan leses her på HiMoldes hjemmeside.

Sykepleier Astrid Krane ved sykehuset i Molde demonstrerte en simulersingsøvelse med SimMan 3G for høgskolestyret. Foto: Arild J. Waagbø
Sykepleier Astrid Krane ved sykehuset i Molde demonstrerte en simulersingsøvelse med SimMan 3G for høgskolestyret. Foto: Arild J. Waagbø