Foto: Haugen

Gode eller dårlige økonomer?

JULE-SPESIAL: Det lakker mot jul, og tida er inne for Fra toppen av Haugens årlige juleseminar.

Av HAUGEN og denne gangen kun KNUT P. HEEN (medforfatter)

Kjetil Kåre Haugen er professor ved HiMolde.

Dette er gjerne årets siste besøk i fjellheimen, og ettersom Vardeveien er stengt og kollegiets gjennomsnittsalder begynner å bli høy, ber de religiøse av oss om lite snø. Vi andre, med marginale religiøse tilbøyeligheter, sjekker brodder og staver før utflukten oppover.

Denne gangen har arrangementskomiteen som vanlig forberedt et tema. Vi har tradisjon for en smule faglig diskusjon som er nødvendig for bidrag fra høgskolens velferdsmidler til innkjøp av juleribbe, øl og akevitt.

Arrangementet står undertegnede og kollega Knut P. bak i år. Normalt er det faglige temaet – selvsagt – fotball, men i år fant vi det vanskelig å finne noe som kunne vekke interesse og pirre nysgjerrigheten fra den lokale fotballens verden. Vi tumlet med spørsmål av typen: Blir Nicholas Bendtner skadet i løpet av vinteren? Gjør hjemmelaget alvor av sine uttalte målsetninger om spill i Champions League, og graver dypt i pengeboka for endelig å kjøpe gode fotballspillere?

Kollega Knut P. antydet at vi denne gangen kanskje kunne avvike fra fotballtemaet og i stedet diskutere en problemstilling mer sentrert rundt kjernevirksomheten, nemlig utdanning og forskning. Knut P. er økonom, og har rimeligvis en forkjærlighet for økonomiske problemstillinger.

Han la fram forslaget, med et lurt glimt i øyet, som følger:

«Haugen, du er vel kjent med at utdanningsbransjen er en såkalt mot-konjunkturell virksomhet?»

Jeg famlet litt i min etterhvert dårlige hukommelse, og husket vagt noe om Keynes og det å stimulere sterkt i dårlige tider og svakt i gode.

Han fortsatte:

«Det er jo slik at om det er dyrtid og stor arbeidsledighet, er høyere utdanning et velkomment instrument for politikerne. De kan i slike situasjoner ’trykke’ arbeidsledig ungdom inn i vår bransje for å oppnå mer hyggelige ledighetstall.»

Jeg anla en naiv tone:

«Da må vi ha hatt kontinuerlig dyrtid de siste 30 åra, studentene blir jo bare dårligere og dårligere.»

«Legg av deg den grinete professortonen, Haugen!» repliserte Knut P. «Dette er morsommere enn som så. Poenget er følgende: I gode tider har vi få studenter. Dette er økonomisk ugunstig for oss, spesielt etter at de dumme politikerne begynte med New Public Management, og gjorde våre budsjetter direkte avhengige av studiepoengproduksjon. For å tjene penger må vi ha mange studenter som vi kan uteksaminere ved eksamener vi lager og – stort sett – sensurer selv.»

Jo da, jeg var vel kjent med denne problemstillingen, vår kontroll over egen inntjening var kanskje ikke den beste politiske beslutningen i nyere tid.

Knut P. fortsatte:

«Altså; i dårlige tider gjør vi som vanlig, utdanner så gode økonomer vi kan, men /og her kommer cluet, Knut P. gliser nå/ i gode tider uteksaminerer vi dårlige økonomer. Disse dårlige økonomene sender vi så ut i samfunnet, og de vil helt sikkert sørge for en ny dyrtid med sine håpløse økonomiske beslutninger.»

Jeg lot meg overraske over den elegante, men kanskje noe opportunistiske, logikken i resonnementet, og forsøkte meg på en liten oppsummering:

«I dårlige tider har vi mange studenter og tjener gode penger på høy studiepoengproduksjon, som er bra for oss, og om det blir en aldri så liten antydning til bedring i norsk økonomi, så må vi trå til og utdanne dårlige økonomer som raskest mulig sørger for massearbeidsledighet og dyrtid slik at tilstrømmingen til HiMolde til enhver tid er maksimal.»

«Akkurat! Til tross for at du er professor i logistikk, så skjønner du i det minste banal økonomisk tankegang. Dette er jo en pengemaskin! En Sareptas krukke! Vi må fremme dette som en styresak.»

Jeg tenker i mitt stille sinn at styret neppe behøver å bli forelagt slike beslutninger, for det ville nok ha skapt en vanskelig diskusjon.

Som avslutning introduserer jeg konkurranseaspektet

«Hva med andre utdanningsinstitusjonene? Hva med NTNU og NHH, vil ikke de da slå oss ned i støvlene, ettersom vi produserer mye dårligere økonomer enn dem?»

Knut P, har alle svar på hånden denne gangen:

«I henhold til vårt styre er jo NTNU bedre enn oss, de vil jo gjerne fusjonere. NHH driver jo bare med økonomi, og bør vel sånn sett per definisjon være bedre enn oss. Dermed må jo begge disse institusjonene ha tenkt slike tanker for lengst!»

Jeg lot meg rive med av dybden i resonnementet:

«Du mener altså at de har drevet og utdannet dårlige økonomer lenge?»

«Selvsagt», svarte Knut P.

Vi tok ikke diskusjonen videre denne ettermiddagen, men spaserte småplystrende og vel forlikte ned Fra toppen av Haugen, iført brodder og staver. Vi hadde iallfall funnet et tema som engasjerte på juleseminaret.

Heia HiMolde og god jul!

–> Kjetil Kåre Haugen, Odd Williamsen, Arve Hjelseth og Anne Cecilie Rinde er spaltister i Panorama.