Seniorrådgiver Svein Inge Halvorsen (t.v.) går snart av med pensjon. Han erstattes av seniorrådgiver Svein Ivar Halvorsen. Foto: Arild J. Waagbø

Svein I. Halvorsen overtar for Svein I. Halvorsen på Studiekontoret

Når seniorrådgiver Svein I. Halvorsen (65) ved Studiekontoret på høgskolen snart går av med pensjon, er det Svein I. Halvorsen (49) som overtar jobben hans.

– Da jeg sendte epost til Felles studentsystem med navnet på den nye kontaktpersonen her ved høgskolen, fikk jeg tilbakemelding om at jeg måtte oppgi navnet på den nye kontaktpersonen, humrer Svein Inge Halvorsen.

Den yngre Svein I. Halvorsen, hvis fulle navn er Svein Ivar Halvorsen, tiltrådte som seinorrådgiver ved HiMolde 2. januar i år, og har to måneder på å tilegne seg seg kunnskap fra sin eldre navnebror før sistnevnte går av med pensjon.

– Formelt går jeg vel av med pensjon 1. juni, men jeg har såpass mye ferie og timer til gode at det i praksis er snakk om 1. mars, sier Svein I. Halvorsen.

Navnelikheten har en stund vært opphav til munterhet på campus, og har som nevnt også skapt noe forvirring. Dette er begge to vant til fra før, fra de årene på 90-tallet da den yngste av dem tok utdanning som høgskolekandidat i IT ved HiMolde og tok vakter på høgskolebiblioteket.

– Ja, jeg husker at jeg fikk hans lønnsslipper, sier eldste Halvorsen. som har jobbet ved høgskolen siden 1988, den gangen institusjonen het Møre og Romsdal distriktshøgskole, Molde.

Han har ansvaret for det studieadministrative systemet Felles studentsystem (FS), og for rapportering av studentdata til DBH (Database for statistikk om høgre utdanning), SSB (Statistisk sentralbyrå), NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) og flere.

– Til å begynne med var jeg studieveileder, og drev også med studentopptak og informasjonsarbeid, som annonsering og deltagelse på messer. Det var ikke så mye rapportering den gangen, det har blitt mye mer av det, sier Halvorsen.

– Syns du det er mye som har endret seg ved høgskolen fra 1988 til i dag?

– Ja, veldig mye. For eksempel fikk vi etterhvert epost, og jeg husker at jeg tidlig på 90-tallet syns det var helt utrolig at jeg kunne bruke epost til å kommunisere med en student som var på utveksling i USA.

– Gleder du deg til å bli pensjonist?

– Jeg både gleder meg og gruer meg, for jeg trives godt på høgskolen. Det er et utrolig fint miljø her, med gode kolleger – det er en god arbeidsplass.

– Hva skal du drive med som pensjonist?

– Det blir fisking, turer i skog og mark, eller rettere sagt i fjellet, og jeg har fem barnebarn i byen og hytte på Fårøya ute i fjorden. I tillegg har kona laget en jobbliste til meg, så jeg burde kanskje ha vært her på campus for å få hvilt ut litt, smiler Halvorsen.

Den yngre Halvorsen kommer fra en stilling ved STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) i Oslo. Før det var han ansatt ved Bibits (Bibliotekenes IT-senter) i Oslo og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek i Trondheim.

PS! Epostadressen til Svein Inge Halvorsen er svein.halvorsen@himolde.no, mens Svein Ivar Halvorsen treffes på svein.i.halvorsen@himolde.no.

Svein Inge Halvorsen (t.v.) og Svein Ivar Halvorsen overlapper hverandre i jobben på Studiekontoret i januar og februar. Foto: Arild J. Waagbø