Professor Kai A. Olsen ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø
Professor Kai A. Olsen ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

Bare én av fem på årsstudiet i IT sto på eksamen i programmering

Av HiMoldes 72 studenter på årsstudiet i IT, var det bare 15 som før jul møtte til og sto på eksamen i emnet Praktisk programmering.

Karaktersnittet for de 15 studentene var D, og strykprosenten for årsstudium-studentene som faktisk møtte til eksamen i det obligatoriske emnet var 43 prosent for campusstudentene og 15 prosent for nettstudentene. Ikke én student fikk toppkarakteren A på eksamen i IBE151 Praktisk programmering.

Alt i alt var strykprosenten på eksamen i IBE151 på 25 prosent, noe som er det beste resultatet siste fem år. I 2013 til 2016 lå strykprosenten i faget på mellom 30 og 47 prosent.

Også i det andre obligatoriske kurset på årsstudiet – IBE110 Informasjonsteknologi – var det relativt få av de 72 studentene som kom i mål. Gjennomføringsgraden i faget – målt i bestått eksamen – var på 40 prosent for campusstudentene og 31 prosent for nettstudentene, og snittkarakteren var C.

Imidlertid var det bare 3 prosent stryk på eksamen i dette faget, som siste fem år har hatt en strykprosent mellom 0 og 37.

IT-professor Kai A. Olsen, som er faglærer i begge de omtalte fagene, karakteriserer eksamensresultatet i IBE110 som «overraskende bra», mens han syns eksamensprestasjonen i IBE151 er «overraskende dårlig».

– Resultatet i Informasjonsteknologi tyder på at studentene har en god overordnet forståelse for IT. Jeg antar at de har en del yrkeserfaring, leser læreboka, kobler teorien med erfaringen og gjør det bra på eksamen. Programmering krever arbeid, arbeid og arbeid, og setter du et komma feil, så fungerer ikke programmet ditt, sier Olsen, som antar at kurset ble for arbeidskrevende for mange av dem som tar årsstudiet i IT som deltidsstudenter.

RELATERT: Årsstudium i IT slippes løs på nettstudenter

Han har ikke holdt fysiske forelesninger i de to fagene, men studentene får videoforelesninger i form av skjermopptak med lyd.

– Generelt mener jeg at fremtiden for HiMolde er auditoriumsundervisning, ikke nettbaserte kurs. Vi kan ikke konkurrere mot merkevarer som f. eks. MIT. På den annen side er årsstudiet i IT gratis, man får vekttall fra en norsk institusjon, undervisningen er på norsk og man trenger bare å møte opp til eksamen i Molde. Sånn  sett kan det være praktisk å ta kurset for de som har en bachelorgrad i f. eks. økonomi og administrasjon fra før, og som vil ha mer IT-kompetanse. Men spørsmålet er i bunn og grunn om studentene er motiverte nok, for det å ta nettbaserte kurs krever en enorm motivasjon. Når det er sagt, så syns jeg at årsstudiet – som et nettbasert tilbud – holder helt grei kvalitet, sier Olsen.

Her er eksamen i Praktisk programmering for høsten 2017, og her er Olsens løsningsforslag.

Her finner du eksamen i Informasjonsteknologi for høsten 2017, og her er faglærer Olsens løsningsforslag.

Studieleder for årsstudiet, førsteamauensis Ketil Danielsen, opplyser at det i høstsemesteret kun er holdt fysiske forelesninger i valgfaget IBE430 Forretningsprosesser og ERP. I vårsemesteret er det kun emnet LOG206 Elektronisk handel som gis som fysisk forelesning, og dette er også det eneste emnet på årsstudiet der undervisningen gis på engelsk.

I vår er Danielsen faglærer for emnene IBE102 Webutvikling og IBE211 Databaser, og undervisningen i emnene blir gitt på video i form av skjermopptak med lyd.

– I stor grad har faglærerne i IT lagt bort ideen om fysisk forelesning, og mitt inntrykk er at studentene syns det er greit, for det har vært dårlig oppmøte oppmøte til tradisjonelle forelesninger. Men det blir jo ikke noe studiemiljø for IT-studentene når det aller meste av undervisningen er videobasert, sier Danielsen.

Foreslår at studenter og faglærere møtes oftere

Martin Kløvrud Skaug, tillitsvalgt på årsstudiumet i IT, foreslår at campusstudentene og faglærere møtes oftere, for eksempel hver tredje eller fjerde uke. Foto: Arild J. Waagbø

Student Martin Kløvrud Skaug (21) er tilitsvalgt på årsstudiet i IT. Han syns det er greit at mange av IT-emnene ikke har tradisjonelle forelesninger.

– Det er ikke mange nok som møter opp, så vi blir fort for få studenter, sier Skaug, som er en av de 20 campusstudentene som begynte på årsstudiet i høst.

Han forteller at han har sett undervisningen i form av videoforelesninger på hybelen, og at han så professor Kai A. Olsen for aller første gang da det var eksamensavviklingen før jul.

– Det å ha noe fysisk å møte opp på er mer motiverende enn å bare se på video, og i Forretningsprosesser og ERP hadde vi fine forelesninger i auditorium. De tas opp på HiMoldeX også, så man kan spole tilbake og se det på nytt om det er noe man ikke har forstått eller trenger å repetere noe, sier Skaug.

Skaug er fornøyd med sine eksamensresultater fra høstsemesteret, og  deltok ukentlig på labøvelser med hjelpelærer i emnet Praktisk programmering.

– Det var fine timer å ha! Vi var nok en fire til sju studenter som møtte opp på det tilbudet. Hjelpelæreren var kjempeflink, sier Skaug.

Skaug, som aldri hadde programmert før han begynte ved HiMolde, syns IT er et spennende og viktig fag, og er spesielt interessert i elektronisk handel.

– Jeg er jo en del av studentmiljøet ved høgskolen, men jeg må innrømme at jeg savner litt å ha et klassemiljø på IT-studiet. Mitt forslag er at campusstudentene og faglærer kunne ha møttes en gang i blant, for eksempel hver tredje eller fjerde uke, sier Skaug.

2 kommentarer til “Bare én av fem på årsstudiet i IT sto på eksamen i programmering”

  1. Martin har her mange nyttige kommentarer og forslag. Jeg skal gjøre som han sier og legge opp til møter med campusstudentene til høsten.

Det er stengt for kommentarer.