Professor Per Engelseth ble hedret med blomster og kake i dag. Her flankert av blant annet høgskoledirektør Gerd Marit Langøy (t.v.), dekan Svein Bråthen (bak) og rektor Steinar Kristoffersen. Foto: Odd Williamsen

Første fastboende professor i Kristiansund

KRISTIANSUND (Panorama): Dr. oecon. Per Engelseth (58) er den første og eneste professor som bor og underviser på høgskolesenteret i Kristiansund. Opprykket ble behørig feiret i dag – i flere omganger, men med offisiell kakefest under ledelse av logistikk-dekan Svein Bråthen, kontorsjef Berit Svendsvik, rektor, gjester og rundt 20 kolleger i Kristiansundsmiljøet som høydepunkt.

Campus Kristiansund har som hårete mål å ha fem professorer og ti førsteamanuenser. Nå er vi i gang, sa prosjektleder Roland Mauset og styrenestleder Bengt Endreseth i sine hilsningstaler på Høgskolesenteret i Kristiansund. Vi takker Høgskolen i Molde for denne viktige satsinga i Kristiansund; logistikk er et viktig fag her. Dette blir et faglig løft!

Professor Engelseth har bodd i Kristiansund i snart fem år, men har nylig hatt et års forskningstermin. Han tilfører logistikkfaget metodebredde, med sin vektlegging av kvalitativ tilnærming. Og han er usedvanlig produktiv. På toppen av sin dr. oecon. fra BI (med tema emballasje), har han publisert fagfellevurderte artikler som i arbeidsinnsats tilsvarer 2-3 nye doktorgrader, sa professor Bråthen. Den faglige bredden er likeså imponerende som mengden, mener bedømmelseskomitéen. Han skriver bare på engelsk, og om alt innen logistikk fra forsyningskjeder for matvarer via samferdsel til IT. Han har skrevet mye særlig de siste årene, og er nå oppe i 105 artikler.

HiMolde-professorene Per Engelseth (t.v.) og Harald Martin Hjelle under kakefeiringen av Engelseths opprykk. Foto: Odd Williamsen

Med far fra Molde (men oppvekst i USA til han var 13 år), fikk han sin første høyere utdanning nettopp ved høgskolen i Molde, og studerte så i Bergen og Oslo. Han har bodd fire år i Japan, har undervist i Polen og Frankrike og har hatt akademiske stillinger over hele Norge. I fem år jobbet han med skipsbyggings-clusteret på Høgskolen i Ålesund. Han har hatt forskningsperioder i Thailand, der han har egen leilighet.

Panorama huket tak i Per Engelseth mellom alle gratulanter og kakeorgier for å stille noen spørsmål:

– Det må da være slitsomt å produsere så mye?

– Neida, det er lite svetting. Mer vellyst. Publikasjonene kommer strømmende. Det er dette jeg liker å holde på med!

– Med så vide interesser; er det noe du har profilert deg spesielt på?

– Noen kaller meg Mr.Strawberry, etter to prosjekter om logistikken rundt ferske jordbær fra Valldal. Nå sist skrev jeg om transport av fersk fisk. Mye er beslektet.

– Hva er neste utfordring?

– Mange! Jeg har et nytt prosjekt om matkjeder i Liverpool. Og jeg vil kombinere forskning og FOU i aksjonsforskning, like mye som teoriutvikling. Dybdestudier og case er min arbeidsmåte. Sist skrev jeg om risiko-demping i verdikjeden.

– Undervisning?

– Jeg har tre fulle kurs dette semesteret, i tillegg til å være studieleder både i petroleumslogistikk og marin logistikk. Jeg har metodekurs og underviser i industriell markedsføring. Jeg liker ikke å sende ut filma forelesninger; jeg vil heller lage proft TV ! I Ålesund underviste jeg en del på engelsk, her i Kristiansund går alt på norsk. Men studentene bør skrive på engelsk. Da når de så mye lenger ut og kan bygge globale faglige nettverk. Jeg vil ha aktive studenter som gir presentasjoner, ikke passive tilhørere. Jeg veileder også masterstudenter i Molde. Vi har for eksempel et prosjekt nå om innkjøpsfunksjonen i kommunene.

– Vil Kristiansund merke at du jobber her?

– Jeg har et stort internasjonalt kontaktnett og er aktiv på konferanser. Jeg kan godt få lagt noen slike hit, etter hvert. Vi er ofte 200 personer samlet. Gode konferansefasiliteter er viktig.

– Hvordan finansierer du den internasjonale aktiviteten din

– Publisering gir inntekter til skolen, som så gir pengene videre til oss som leverer. Dette gir et romslig reisebudsjett. Når semesteret er over skal jeg ut på langtur til Vietnam, Kina, Myanmar og Indonesia, sammen med folk fra landbruksuniversitetet i Nederland.

– Men du vil bo i Kristiansund?

– Jeg elsker havlufta og utsikta! Jeg har hytte på Vågøya i Fræna og vil ha en til på Hasseløya i Averøy. Det er godt å skrive på hytta. Jeg liker tango, jazz og opera. Spiller bridge og samler kunst.

– Og vil ha Campus inn i nybygg?

– Absolutt! Se hva det betydde for høgskolen i Ålesund å flytte inn i nytt og vakkert bygg. Vi må få til et kompetansemiljø med forskning, undervisning, næringsliv, inkubatorer (bedrifts-fødselshjelpere) og gjerne også kulturliv under samme tak. Bygg auditorium og operasal sammen!

– En av dine artikler handler om «vendorens» posisjon. Det er engelsk for selger. I gammel Kristiansunds-dialekt betyr «å vende fisk» nettopp å selge fisk, ikke å snu klippfisk som tørker på bergan.

– Fantastisk artig!