For tredje året på rad viser Studiebarometeret at vernepleiestudentene - her illustrert ved deltidskullet som ble uteksaminert i juni 2016 - er mest fornøyde av HiMolde-studentene. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

Vernepleie på topp og sportsmaster i bunn på Studiebarometeret

Av HiMoldes studenter er det de som tar vernepleie på deltid som  er mest fornøyde med studieprogrammet sitt, mens studenter som tar en master i sport management er minst fornøyde.

Det går frem av Studiebarometer for 2017, som NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) presenterte i dag.

Alt i alt-tilfredsheten til studentene måles ved at de sier seg fra «ikke enig» til «helt enig» på en skala som går fra fra 1 til 5, og spørsmålet lyder: «Jeg er, alt i alt, fornøyd med studieprogrammet jeg går på.»

Her er resultatene på dette måleparameteret for studieprogrammer ved HiMolde (landssnitt for tilsvarende studieprogrammer i parantes):

Bachelor i vernepleie (deltid): 4,6 (4,2)

Bachelor i petroleumslogistikk: 4,5 (4,1)

Master i logistikk: 4,4

Bachelor i vernepleie: 4,3 (4,2)

Bachelor i sykepleie (deltid): 4,3 (4,0)

Master i helse- og sosialfag – Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper: 4,2 (4,0)

Bachelor i logistikk og SCM: 3,9 (4,1)

Bachelor i regnskap og revisjon: 3,8 (4.1)

Bachelor i økonomi og administrasjon: 3,8 (4,1)

Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse: 3,7 (4,1)

Bachelor i juss og administrasjon: 3,6 (4.3)

Bachelor i sport management: 3,6 (4,2)

Bachelor i sykepleie: 3,6 (4,0)

Master i økonomi og administrasjon: 3,3 (4,1)

Master i petroleumslogistikk: 2,7

Master i sport management: 2,3 (3,9)

Tidligere år

2016-resultatet: Vernepleiestudenter mest fornøyde ved HiMolde

2015-resultatet: Nest dårligst i landet på studenttilfredshet

2014-resultatet: Mest fornøyd med juss og administrasjon

Førsteamanuensis Hans Petter Iversen er studieleder for vernepleieprogrammene ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

– Tar forholdet til studentene på alvor

Førsteamanuensis Hans Petter Iversen, som har vært studieleder på vernepleierutdanningen i sju år, kan for tredje året på rad smykke seg med å ha høgskolens mest fornøyde studenter.

– Studieprogrammet vårt er bra. Det er systematisk utviklet og forbedret igjennom 20 år. Vi har også en lærergruppe som har sett studentene, de tar forholdet til studentene på alvor. Generelt satser vi mye på å være i dialog med studentene, sier Iversen.

Han opplyser at mange av studentene på programmet, og særlig deltidsstudentene, ofte har en faglig relevant tilknytning til arbeidslivet i studietiden.

– En tredjedel av studiet er praksis, så studentene er mye ute og får prøvd seg. Og særlig deltidsstudentene er veldig motiverte når de kommer til samlinger, de sitter som tente lys og stiller gode og relevante spørsmål til lærerne, sier Iversen.

Iversen sier at studieprogrammet rett og slett har et godt omdømme, noe som gir seg utslag i at flere søker seg dit og at inntakskvaliteten på studentene har steget mye. På heltidsstudiet har antallet søkere totalt gått fra under 300 i 2012 til over 600 søkere i både 2016 og 2017.

– Når vi tar opp studenter til både heltids- og deltidsprogrammet nå til høsten, vil det være over 200 vernepleiestudenter fordelt på fem kull her ved høgskolen, sier Iversen.

Høgskolelektor Geir Oterhals (t.h.) er studieleder på studieprogrammene i idrettsledelse. Arkivfoto: Benjamin Moeyersons
Høgskolelektor Geir Oterhals (t.h.) er studieleder på studieprogrammene i idrettsledelse. Arkivfoto: Benjamin Moeyersons

– Skal gjøre alt for å snu situasjonen

Høgskolelektor Geir Oterhals, som er studieleder både for bachelor- og masterstudentene på sport management programmene, sier at programmet har lidd under mangelende bemanning i flere år.

– Vi tar situasjonen veldig alvorlig, og skal gjøre alt for å snu den.  Vi er selvfølgelig svært misfornøyde med resultatene, og ikke minst svært lei oss på studentenes vegne. Det er ikke et slikt inntrykk vi ønsker å gi våre studenter. Mange har jobbet svært hardt for å legge til rette for utviklende og spennende undervisning, og ikke minst sosiale sammenkomster. Vi har prøvd mye, og da er det tungt å få dette resultatet på Studiebarometeret, sier Oterhals.

Han opplyser at to professorer og en førsteamanuensis på programmet har hatt andre oppgaver ved høgskolen, men at disse nå er tilbake. Videre har programmet to ubesatte stillinger.

– Økt bemanning på programmet vil gi bedre muligheter for tettere oppfølging. Vi har allerede iverksatt ett tiltak. Vi endrer fra høsten 2018 strukturen på programmet. Det vil da bli mer av seminarer som undervisningsform, noe vi vet studentene har vært svært fornøyde med. Det blir mer tidsaktuelle kurs, og studentene vil få mer og jevnligere oppfølging av forelesere som har arbeidssted ved HiMolde, sier Oterhals.

Volda-studenter minst fornøyde i landet

Volda-studentene gir karakteren 3,7 på Alt i alt-tilfredshet, og ligger dermed lavest i landet av UH-institusjonene på dette parameteret.

Også HiMolde, Høgskolen i Oslo og Akershus (Oslo Met) og Universitetet i Stavanger skårer lavt nasjonalt på dette parameteret, alle med 3,9 poeng. Landsgjennomsnittet er 4,1 poeng.

Det er Politihøgskolen – med 4,7 poeng – som har de mest fornøyde studentene, ifølge NOKUTs oppsummering om overordnet tilfredshet.