Janne Iren Bekken, Suwathi Vamatheyan, Maja Kristin, Mads Kristiansen, Henry Eikrem og Espen André Bareksten Solvang er nytt styret av IStudent. Foto: Jan Ragnvald Eide

Her er det nye styret i iStudent

Onsdag 21. februar ble det valgt nytt styret i iStudent, en frivillig organisasjon av studenter for studenter. Janne Iren Bekken er ny iStudent-leder.

Årsmøtet i iStudent gikk av stabelen på høgskolen. For det første takket Vegard Øye for sine to år som leder av iStudent. Deretter ble den økonomiske situasjonen evaluert, og nye kandidater for styret ble presentert.

Tidligere leder av IStudent Vegard Øye. Foto: Jan Ragnvald Eide

Romãns Kamzols, økonomiansvarlig for det utgående styret, snakket om regnskapsrapporten. Den eneste organisasjonen som gikk kraftig i minus var Åpningsuka, grunnet avlysning av festivalen Skyhøyt. Samtidig er Åpningsuka den største inntektskilden for studentersamfunnet. Den organisasjonen som fikk inn mest gjennom rene sponsorinntekter, var Logistikkforum.

Følgende nominerte kandidater ble valgt uten kommentar fra de fremmøtte studentene. Foto: Jan Ragnvald Eide

Ola Eloranta, leder av valgkomiteen, presenterte sine kandidater til det nye styret. Valgkomitéen mottok mange søkere, og har hatt til sammen 18 personer inne til intervju.

Følgende nominerte kandidater ble valgt uten kommentar fra de fremmøtte studentene:

Som leder ble Janne Iren Bekken valgt. Nestleder skal være Mads Kristiansen. Suwathi Vamatheyan skal bli ansvarlig for økonomi. Den nye personen som er ansvarlig for student utvalgene blir Maja Kristin Henry Eikrem, og Espen André Bareksten Solvang er ny ukesansvarlig.