Professor Kjetil Kåre Haugen settes midlertidig inn på mastergradsprogrammet i økonomi og administrasjon, slik at siviløkonomutdanningen ved HiMolde kan ta opp nye studenter også i år. Foto: Arild J. Waagbø

Superreserve Haugen redder siviløkonomgraden

Professor Kjetil Kåre Haugen settes inn som professorkompetanse på mastergraden i økonomi og administrasjon ved HiMolde.

Det opplyser fungerende dekan Ottar Ohren på Avdeling for økonomi og samfunnsdag (ØS).

– Haugen har professorkompetanse i både logistikk og sport management, og han har hatt mye økonomifag. Haugen går midlertidig inn på programmet, og det er en løsningen som vil tilfredstille NOKUTs krav til mastergraden, sier Ohren.

Det betyr at nye studenter kan tas opp på masterprogrammet fra høsten av.

Men arbeidet med å rekruttere en ny økonomiprofessor – som skal erstatte Per Bjarte Sollibakke – vil fortsette, sier Ohren:

– Vi har hatt to inne på intervju i mars. Den ene har sagt seg uaktuell til å flytte hit på grunn av familiesituasjonen, mens vi fortsatt er i dialog med den andre kandidaten.

LES MER: Intensiverer professorjakten for å redde siviløkonomgraden

Per Bjarte Sollibakke, som etter 22 års tjeneste ved HiMolde ble kallet til NTNU Ålesund i oktober 2015, var sentral i arbeidet med å få på plass siviløkonomutdanningen i Molde. De første studentene begynte på utdanningen så sent som i 2014.

– Masteren er oppe og står, så nå må høgskolen bare kjøre på. Molde er en av i alt elleve utdanningsinstitusjoner i Norge som tilbyr dette nå. Økonomi og administrasjon har alltid vært essensielt for Høgskolen i Molde helt fra starten som distriktshøgskole i 1969. Det er en utdanning som er rimelig å tilby, så det er god økonomi i det. I tillegg øker etterspørselen etter denne utdanningen, sa Solibakke til Panorama høsten 2015.

Kjetil Kåre Haugen, som har sivilingeniørutdanning og doktorgrad fra NTH (sistnevnte inkludert høyere avdeling i økonomi fra NHH), sier at han de siste 10-15 årene har jobbet mest med økonomifag.

– Mer enn halvparten av forskningen jeg publiserer handler om økonomi, sier Haugen, som opplyser at han publiserer tre til sju fagfellevurderte artikler i året.

Haugen sier at han ikke skal undervise studentene på siviløkonom-utdanningen, men at han vil bidra til den strategiske utviklingen av programmet.