Många ser Midsommarafton som Sveriges informella nationaldag. Foto: Peter Salanki (CC BY 2.0/Flickr)

Gratulerar med dagen!

17e maj, Norges nationaldag, är något de flesta barn i Sverige har hört talas om. På TV i Sverige visas ett hav av norska flaggor och ett stort firande. Ca. 70 % i Norge firar 17e maj[1]. Men att det idag, den 6 juni, är Sveriges nationaldag kanske inte alla känner till? Inte sitter vi framför TVn den 6 juni för att se Sveriges nationaldagsfirande?

Av LISA HANSSON, førsteamanuensis

Hur stor andel av Sveriges befolkning firar Sveriges nationaldag? 2016 års data från SOM-institutet ger en inblick i svenskarnas aktiviteter[2]:

 84 % Firade midsommar

55 % Tittade på finalen i Eurovision Song Contest

40 % Firade alla hjärtans dag

31 % Firade Sveriges nationaldag den 6 juni

Visste ni att Sveriges nationaldag blev en helgdag först år 2005? Tidigare var det en vanlig arbetsdag/skoldag.

Debatten om att göra Sveriges nationaldag till en helgdag har pågått i decennier och föregåtts av flera statliga utredningar. Behövs det en speciell dag? Räcker det inte med att hissa flaggan? Har Sverige råd med ytterligare en helgdag?

 ”Kostnaden i termer av förlorad produktion för ytterligare en helgdag uppskattas till mellan 3 och 8,5 miljarder kronor per år. Förslaget att införa ytterligare en helgdag innebär sådana betydande ekonomiska konsekvenser för samhället att reformen måste finansieras genom att en av de helgdagar som vi nu har tas bort eller flyttas.”[3]

Citatet kommer från den senaste utredningen på temat, SOU 2004:45, och i den rekommenderades det att Sveriges nationaldag skulle ersätta en befintlig helgdag. Vilken skulle bort? Det stod mellan Första maj, Kristi himmelsfärdsdag, Annandag pingst eller Trettondagen.

Ett argument för att behålla 1 maj var Valborgsmässoafton som infaller den 30 april, dagen före 1 maj. Den aftonen samlas många för gemensam båltändning och korvgrillning/fest. Första maj i kombination med valborgsmässofirandet har utvecklats till en stor folklig helg… [och] har firats som en ickekyrklig folkfest sedan medeltiden framgår det i utredningen[4]. Kristi himmelsfärdsdagen beskrivs i liknande termer, men med betoning på ett mer kyrkligt firande.

Motivet att behålla Trettondagen (6 januari) ansågs viktigt då man önskade bevara möjligheten till en lång sammanhängande ledighet under den mörkaste delen av året. Idag är därför Annandag pingst arbetsdag i Sverige och 6 juni helgdag.

Midsommarafton – folkets nationaldag

Men, många ser nog Midsommarafton som Sveriges informella nationaldag. Det sägs att midsommarstången kom till Sverige från Tyskland under medeltiden och de tidigaste avbildningarna finner man i böcker från sent 1600-tal. Redan på denna tid återfinns noteringar om ”rituell öldrickning”. Midsommarafton har idag också en symbolisk roll som startpunkt på en längre ledighet då industrisemestern (fellesferien) tidigare inleddes med midsommar.[5]

I många samhällen finns en tradition att de boende träffas kvällen före, eller tidigt samma morgon, för att plocka blommor och klä midsommarstången. Det är inte helt ovanligt att barnfamiljer sätter upp en egen midsommarstång i trädgården (detta görs enkelt med två kvastskaft, rep och lite löv/blommor). Längre fram på dagen möts man igen och dansar runt midsommarstången, går tipsrunda mm. Är du lite äldre så förväntas det att du ska gå på privat fest eller till parken. Kubbspel och brännboll är ofta stående inslag. Det är också på midsommar som det nationella temat blir tydligt. Det är accepterat att klä sig folkdräkt, det hängs flaggor i midsommarstängerna och borden pyntas med blå och gula servetter.

För den intresserade så kan det noteras att också denna dag har föregåtts av ett antal statliga utredningar. Tidigare firades Midsommarafton den 23 juni (Sankt Hans afton som i Norge), men 1953 justerades detta för att bättre passa in i arbetsveckan. Idag är Midsommarafton i Sverige en ”rörlig” dag och infaller alltid på en fredag mellan 20-26 juni. Midsommarafton är inte heller en helgdag, utan en ”arbetsfri dag” och regleras i Semesterlagen §3a.[6]

Referenser:

Bové, Klara & Oscarsson, Henrik (2017) Fler firar den svenska nationaldagen i Ulrika Andersson, Jonas Ohlsson, Henrik Oscarsson & Maria Oskarson (red) Larmar och gör sig till. Göteborgs universitet: SOM-institutet

SOU 2004:45. Nationaldagen – ny helgdag. Betänkande av 6 juni-utredningen. Statens offentliga utredningar

https://www.nordiskamuseet.se/aretsdagar/midsommarafton

[1] Bove, Oskarsson 2017 s. 584

[2] Bove, Oskarsson 2017 s. 587

[3] SOU 2004:45 s. 7

[4] SOU 2004:45 s. 35f

[5] https://www.nordiskamuseet.se/aretsdagar/midsommarafton

[6] https://www.nordiskamuseet.se/aretsdagar/midsommarafton