Eivind Tveter fotografert under prøveforelesningen i formiddag, Foto: Arild J. Waagbø

Se Eivind Tveter forsvare doktorgradsavhandling

Se Eivind Tveters prøveforelesning og doktorgradsforsvar om mernytte av transportinvesteringer.

Forsker Eivind Tveter under formiddagens prøveforelesning på Molde campus. Foto: Arild J. Waagbø

Tveter har forsket på netto ringvirkninger av transportinvesteringer, dvs. økonomisk mernytte utover nytten knyttet til redusert reisetid og lignende.

Les mer om Tveters forskning i denne artikkelen.

Under prøveforelesningen fulgte (bak f.v.) professor Harald Martin Hjelle (leder av doktorgradsutvalget) og professor Svein Bråthen (Tveters veileder) med. På raden foran f.v. ses bedømmelseskomitéen: Professor Stephen Gibbons (London School of Economics), Senior Lecturer Helena Bohman (Malmö universitet) og HiMoldes professor Johan Holmgren. Foto: Arild J. Waagbø
Bedømmelskomitéen godkjente Eivind Tveters (foran t.h.) disputas, og professor Svein Bråthen (t.v.) – som også var Tveters veileder – kunne ta på seg dekanhatten og gratulere. Foto: Arild J. Waagbø