Prorektor Heidi Hogset i de tre undervisningsrommene som i dag heter 2.042, 2.043 og 2.044. - Det tre rommene kan også bruke som ett rom, så jeg tror det kan være lurt å finne ett navn for alle rommene som etterfølges av 1, 2 og 3, sier Hogset. Foto: Arild J. Waagbø

Hva skal fellesrommene i A-bygningen hete?

Prorektor Heidi Hogset er blitt sekretariat for et vennlig grasrotopprør som vil sette navn på høgskolens fellesrom i A-bygningen.

– Send gjerne navneforslag til meg! Jeg syns imidlertid det er viktig at det er knyttet et prinsipp til navneforslagene, for eller blir det kaos, sier Hogset.

Hennes forslag til prinsipp – som hun nylig lanserte i internforumet Innsida ved HiMolde – er at rom som ligger nær hverandre gis navn i samme sjanger, slik at studenter og ansatte kan benytte seg av assosiativ hukommelse for å finne rommene de skal til.

Navn innen samme sjanger kan f.eks. være forfattere, kjendiser, værtyper, geografiske steder, popstjerner, eller for den saks skyld rollefigurer fra Star Wars-filmene, ifølge Hogset.

De to store auditoriene i A-bygningen har allerede navn etter de norske Nobelpris-vinnerne i økonomi: Trygve Haavelmo og Ragnar Frisch.

Årsaken til navnekravet er at romnummereringen i A-bygningen ble endret av Statsbygg sommeren 2017, fra tresifrede nummer til fire siffer og et punktum.

– Selv om vi lærer det etterhvert, så har det vært vanskelig å lære de nye numrene. Det er ikke lett å knytte assosiasjoner til nummer, sier Hogset.

Grupperommene 2.111, 2.112, 2.113 og 2.114 er populære blant studentene. – Hva skal de hete? spør prorektor Heidi Hogset. Foto: Arild J. Waagbø

Det var tidligere rektor Hallgeir Gammelsæter som først tok initiativet til gi fellesrommene navn. Forslaget ble så støttet av førsteamanuensis Bjørn Jæger, og prorektor Heidi Hogset tok til sist på seg oppgaven med å få inn navneforslag.

– Jeg oppfordrer ansatte og studenter til å prate sammen om hva som kan være gode navneforslag, og sende forslagene til meg, sier Hogset, som har epost heidi.hogset@himolde.no.

Personal- og økonomidirektør Randi Gammelsæter syns at det å gi rommene navn, med samme tema for rommene som ligger nær hverandre, er en god og morsom idé.

– Det kan gjøre det lettere å finne fram i A-bygningen, og jeg syns det er bra at Hogset har startet en ganske demokratisk prosess for å finne gode navn til rommene, sier hun.

Prorektor Heidi Hogset foran terminalrommene utenfor IT-senteret i A-bygningens førsteetasje. Foto: Arild J. Waagbø

(Artikkelforfatteren  forslår at de tre terminalrommene i førsteetasjen kalles opp etter Kristen Nygaard, Ole-Johan Dahl og Gisle Hannemyr. De to førstenevnte oppfant objektorientert programmering, mens sistnevnte var sentral i arbeidet med å gi folk flest i Norge tilgang til Internett.)

Her er Hogsets innlegg i internforumet Innsida:

Finn navn til rommene!

«Bjørn Jæger har brukt Innsida til å spre Hallgeirs ide om å gi rommene i A-bygget navn. Jeg ønsker å komme med et innspill til diskusjon rundt lunsjbordene. Men først: Hvilke rom skal ha navn? Jeg prøver meg med noen forslag, men vet ikke om jeg har med alle rommene.

Jeg foreslår at vi grupperer rommene etter etasje og funksjon, og gir dem navn som spiller på assosiativ hukommelse. Altså at navn i samme gruppe har noe til felles. Jeg foreslår at en gruppe «viktige» rom kan ha navn etter berømte personer, slik auditoriene allerede har. Mindre prominente rom, som f.eks. grupperom kan ha tradisjonelle norske fornavn, som Ola og Kari, en annen gruppe navn som assosieres med innvandrere, som Aisha og Wolde, eller popstjerner, som Justin og Rihanna. Vi kan også bruke stedsnavn og naturfenomen som kilde til navn.

Her er et forslag til en måte å strukturere dette på:

I underetasjen er det 3 terminalrom. Kan disse få navn som spiller på værfenomen? Eksempler: Bris, yr, torden, (kom med forslag).

I 1. etasje er det to auditorier og ett klasserom. Auditoriene har allerede navn: (Trygve) Haavelmo Auditorium, (Ragnar) Frisch Auditorium. Kan klasserommet få navn etter en lignende størrelse? F.eks. Knut Kavli? Eller Kjetil Rekdal?

Det er også (minst) 4 møterom. I sentraladministrasjonen har vi Møterom 1 og et lite møterom (uten navn?). I fagavdelinga har vi Møterom 2 og et lite møterom. Kan møterommene få parvise navn, som f.eks. Bjørnstjerne og Karoline, Arne og Hulda, Harald og Sonja?

I andre etasje har vi 5 klasserom på nordsida (2.005, 040, 042 – 044). De kan få navn etter norske forfattere, f.eks. Ibsen, Bjørnson, Kielland og Lie, eller Faldbakken, Hoem, etc. Kom med forslag…

Det er også 4 klasserom på sørsida (2.116, 135 – 137), som kunne fått navn etter utsikta, f.eks. fjell vi kan se derfra. Kom med forslag.

Heidi Hogset i undervisningsrom 2.137, som har utsikt mot både sør og vest. Hva skal rommet hete? Foto: Arild J. Waagbø

Grupperommene i andre etasje (2.006 – 007, 041, 045 – 047, 055 – 056, 111, 113 – 114, 129 – 132) kunne fått enkle fornavn av typen Ola og Kari, ordnet i grupper. Grupperom som ligger nær hverandre bør ha navn som oppfattes som «like», som nevnt over. Kom med forslag.

Til slutt er det 3 grupperom i 3. etasje (3.020 – 022). Kanskje de også burde fått navn som spiller på utsikten? Men navn på øyer? F.eks. Hjertøy, Veøy, Sekken, Tautra, osv.

​Som dere ser, jeg prøver å antyde et prinsipp, men ønsker å invitere til litt prat rundt lunsjbordene.»