Stipendiat Ole Kristian Berg (t.v.) ledet 120 ferske sykepleierstudenter som forrige uke dissekerte sauehjerter på Molde campus. Foto: Arild J. Waagbø

Går for «Topp 10» på nasjonal prøve

HiMolde har fra første studiedag tatt grep på sykepleiekurset i anatomi, fysiologi og biokjemi for å få strykprosenten ned fra 40-tallet til rundt 15 prosent.

Stipendiat Ole Kristian Berg (t.v.) ledet 120 ferske sykepleierstudenter som forrige uke dissekerte sauehjerter på Molde campus. Foto: Arild J. Waagbø

Det opplyser høgskolelektor Hans Inderhaug, som er en av tre faglærere i faget.

– Vi vil ha bedre resultater og redusert strykprosent. Da må vi endre på opplegget. Vi vil gjøre faget og undervisningen mer interessant for å skape indre motivasjon hos studentene. Uten at studentene har indre motivasjon, kommer vi ingen vei. Målet er å bli blant de ti beste studiestedene på nasjonal prøve, sier Inderhaug.

RELATERT: 41,8 prosent stryke på sykepleie-eksamen 

En strykprosent på 41,8 prosent ved eksamen før jula 2017 plasserte sykepleiestudentene med studiested Molde på Bunn 5 av 34 studiesteder. Slik resultatene var i fjor, må strykprosenten i faget for moldestudentenes del ned i rundt 15 prosent for å bli blant de ti beste på den nasjonale prøven.

Første studiedag, mandag for en uke siden, ble sykepleiestudentene presentert for det ambisiøse målet for eksamensresultat i faget.

– Det er studentene som må nå dette målet, men vi skal bistå dem med å klare det, sier Inderhaug.

Allerede andre studiedag ble de 120 studentene satt til å dissekere sauehjerter. En av faglærerne – stipendiat Ole Kristian Berg – ledet øvelsen med videokamera på pulten og bildeoverføring til storskjermer i forelesningssalen, mens faglærerne Hans Inderhaug og førsteamanuensis Steinar Thorød fulgte opp studentene underveis.

– Vi tok disseksjon tidlig, for vi tror det blir mer konkret for studentene når de får dette i hendene. Forhåpentligvis skaper det interesse for faget. Videre starter kurset med hjerte og lunge i stedet for biokjemi. Hjerte og lunge er sentralt, spennende og engasjerende, sier Inderhaug.

Studentene Ann Marte Fossberg (f.v.) og Mariana Rodrigues fikk hjelp av faglærer Hans Inderhaug da de dissekerte et sauehjerte. – Vi har fått beskjed om at vi må jobbe og lese mye i daget, sa Fossberg. Foto: Arild J. Waagbø

Videre må studentene på kurset løse åtte obligatoriske oppgaver før jul, samt avlegge en prøveeksamen fire uker før eksamen. Sykepleiestudentene ved HiMolde må også forholde seg til at ikke kan ha over 30 prosent fravær fra undervisningen.

– Vi som er faglærere skal være tilgjengelige og tett på studentene, det skal være lav terskel for å kontakte oss, sier Inderhaug.

RELATERT: Fikk strykprosenten ned fra 50-tallet til 11 prosent

Han mener han vet hva som er grunnen til studentene stryker i faget:

– De som stryker gjør det fordi de ikke har lest pensum. Verre er det ikke. Det er å komme inn på studier som er nåløyet.

– Hvorfor har dere satt Topp 10 på nasjonal prøve som mål?

– Vi underpresterte i forhold til inntakskvaliteten vår ved siste eksamen, for i forhold til den burde ligge cirka på midten blant studiestedene. Men det er ikke spesielt ambisiøst å ha som mål å bli nummer 15, så vi går heller for å bli blant de beste. Og vi kan iallfall ikke være komfortabel med en 30. plass. Vi har satt et ambisiøst mål, og så får det stå sin prøve, sier Inderhaug.

120 sykepleiestudenter fra hele landet dissekerte sist uke 65 sauehjerter fra Nordmøre ved studiestart i Molde. Foto: Arild J. Waagbø