Steinar Kristoffersen er rektor ved Høgskolen i Molde. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

Kritiserer professor Olsens «kampanje mot høgskolen»

Kai Olsen har fått publisert et innlegg i flere nettaviser, både RB (23.08), Panorama (samme dag) og Universitetsavisa (24.08), samt i lørdagens papirutgave av Romsdals Budstikke. Han er ansatt ved Høgskolen i Molde og ønsker på tross av det han medgir er rekordgode resultater for oss, å avsette styret.

Av STEINAR KRISTOFFERSEN, rektor ved HiMolde

Olsen skriver under med tittel og høgskolens navn, men ser ut til å oppfatte politiske, strategiske og taktiske prosesser på en måte som flertallet hos oss ikke kjenner seg igjen i. Høgskolen har som andre statlige virksomheter rett til å velge hvem som skal representere oss utad. Det gjør ikke Olsen. Derfor er det behov for en presisering.

Styret ved høgskolen består av elleve medlemmer, hvorav flertallet er valgt blant og av høgskolens ansatte og studenter. Fire er utpekt av Kunnskapsdepartementet fordi de anses å ha erfaring og egenskaper som gjør dem særlig skikket til å ivareta vårt samfunnsoppdrag. Det er selvfølgelig ingen av høgskolens styremedlemmer som kan kastes av en enkelt ansatt fordi han eller hun er uenig med dem.

KAI A. OLSEN: Bør styret ved Høgskolen i Molde gå?

De avgjørelsene Olsen er mest misfornøyd med har vært enstemmig fattet i to møter. De er forankret i høgskolens strategi og våre eieres ønsker. De er støttet av det regionale næringslivet og ledende politikere. Dette mener Olsen tydeligvis at han alene basert på synspunkter fra utsiden, bør få kullkaste.

Høgskolens samtaler med NTNU har allerede gitt god uttelling, og er viktige for våre partnere og vårt omdømme. Olsen har ikke deltatt i samtalene om dette hverken i styret eller med NTNU. Innlegget hans bærer preg av det.

Kunnskapsdepartementet signaliserte i etatsstyringsmøtet med oss 7. juni stor tillit til høgskolens ledelse. Styret fikk honnør for sitt arbeid. Når høgskolens eiere, arbeidslivet vi skal betjene, våre akademiske samarbeidspartnere og studentene på ulike måter sier at de er fornøyd med Høgskolen i Molde, virker det ikke rasjonelt å si at styret har gjort alt feil.

LES MER: Den ideale fordring?

LES MER: Gal adresse og gal pedagogisk modell

Olsen fortsetter likevel sin kampanje mot høgskolen i alle tilgjengelige trykte og digitale media. Jeg har problemer med å se at dette skaffer oss flere studenter, et bedre arbeids- og studiemiljø eller styrker vår regionale rolle. Det er derfor i denne sammenhengen viktig for meg å si at Olsen skriver innleggene sine som privatperson, og at han ikke på noen måte representerer Høgskolen i Molde i slike saker.

Som rektor ved Høgskolen i Molde vil jeg si at jeg er stolt av arbeidsplassen vår og de ansatte som hver eneste dag gjør sitt beste for å oppfylle samfunnsoppdraget vårt. Samtlige styremedlemmer bidrar i felleskap til at dette skal være mulig. Samarbeidet med styret for Høgskolen i Molde er inspirerende, lærerikt og meningsfullt.  Jeg vil rette en stor takk til styret for innsatsen de gjør for Høgskolen i Molde.