Her er de 14 HiMolde-ansatte som har flyttet inn på toppen av C-bygningen (Kunnskapsparken) på campus: Gerd Marit Langøy (f.v.), Jan Ragnvald Eide, Mona Moldal, Karin Karlsen Borgestrand, Merete Ludvigsen, Elisabeth Helen Indergård, Elisabeth Cathrine Askevold, Øyvind Sørensen, Randi Gammelsæter, Jens Petter Straumsheim, Anne Line Hoemsnes Fure, Tone Finnøy Straumsheim, Kirsti Anne Storbakk og Jørn Roger Gustad. Foto: Arild J. Waagbø

Nå har høgskolen flyttet inn i C-bygningen

14 HiMolde-ansatte i Molde har nylig flyttet inn i toppetasjen på Kunnskapsparken, som allerede kalles C-bygningen på campus.

Onsdag neste uke feires dette med kake og kaffe fra klokka 11, og da er alle interesserte og nysgjerrige velkommen på besøk.Her er de 14 HiMolde-ansatte som har flyttet inn på toppen av C-bygningen (Kunnskapsparken) på campus: Gerd Marit Langøy (f.v.), Jan Ragnvald Eide, Mona Moldal, Karin Karlsen Borgestrand, Merete Ludvigsen, Elisabeth Helen Indergård, Elisabeth Cathrine Askevold, Øyvind Sørensen, Randi Gammelsæter, Jens Petter Straumsheim, Anne Line Hoemsnes Fure, Tone Finnøy Straumsheim, Kirsti Anne Storbakk og Jørn Roger Gustad. Foto: Arild J. Waagbø

De som har flyttet inn i C-bygningen er høgskoledirektøren, høgskoledirektørens stab og økonomi- og personalkontoret (ØP). Samtlige er administrativt ansatte, og alle har tidligere holdt til i A-bygningen.

– Vi vokser fort hvert år, så vi måtte gjøre noe. Dette er et midlertidig tiltak, opplyser økonomi- og personaldirektør Randi Gammelsæter.

Hun opplyser at antall ansatte ved HiMolde økte med ni ansatte til totalt 191 ansatte fra 2017 til 2018, og at høgskolen kan ha 205 ansatte i 2019.

– Vi arbeider med en campusutviklingsplan som skal være klar til juni 2019, og med dette tiltaket får vi tid til å områ oss. Selv om vi effektiviserer arealbruken i A- og B-bygningen, er det ikke sikkert at det blir plass til alt og alle. Vi trenger kanskje en ny bygning, sier Gammelsæter.

Kostnaden for leie og drift av lokalene i 4. etasje på Protomore Kunnskapsark er på nær 500 000 kroner i året, og høgskolen har en leieavtale på to år med mulighet til å forlenge avtalen i to runder av ett år etter det.

– Det er lyse og fine lokaler, og vi som tilhører ØP kommer her tettere på kolleger vi har mye å gjøre med. Folk finner oss, også! De som skal ha penger, finner veien. smiler Gammelsæter.

Også rektor har skiftet kontor og bygning i høst. Steinar Kristoffersen er nå å finne på B-203, det vil si i andre etasje helt vest i B-bygningen. Også han har flyttet fra A-bygningen.

– Jeg sitter stort sett med døra åpen, men lukker den om telefonen ringer, sier han.

Rektor Steinar Kristoffersen på sitt nye kontor i B-bygningen – B-203. Foto: Arild J. Waagbø