HiMolde-forskere sto bak undersøkelsene i landene på topp og bunn i henhold til kvalitetskriteriene i den nye The National Sports Governance Observer-målestokken. Kilde: Play the Game/NSGO Final report 2018

Norge på topp og Kypros på bunn i «godt styresett» i sportsorganisasjoner

Norge er på topp og Kypros på bunn i den nye «The National Sports Governance Observer»-målestokken som ble presentert  i går. HiMolde-forskere sto for undersøkelsene i begge landene.

I går ble NSGO-resultater for ni europeiske land og Brasil presentert på en konferanse i Leuven i Belgia, der førsteamanuensene Oskar Solenes, Birnir Egilsson og Christos Anagnostopoulos og professor Hallgeir Gammelsæter fra HiMolde var til stede.

Arnout Geeraert (f.v.) – redaktør for den internasjonale NSGO-rapporten som ble presentert i Leuven i Belgia i går – sammen med HiMolde-forskerne Christos Anagnostopoulos, Oskar Solenes og Birnir Egilsson. Foto: Privat

NSGO-målestokken benytter 274 indikatorer knyttet til 46 prinsipper innen fire hovedområder: 1) åpenhet, 2) demokrati, 3) intern ansvarlighet og kontroll og 4) samfunnsansvar.

F.eks. er prinsipp 44 under hovedområdet samfunnsansvar: «The organisation implements a policy on promoting the dual career of athletes

På indikatornivået under dette prinsippet lyder teksten til indikator 44.1 slik: «Does the organisation have a formal (written) policy that outlines objectives and specific actions aimed at helping athletes combine their sporting career with education or work?»

Les hele oversikten over NSGOs prinsipper og indikatorer

I Norge ble åtte nasjonale idrettsorganisasjoner undersøkt i henhold til NSGO-målestokken av Egilsson, Solenes og Gammelsæter: Paraplyorganisasjonen Norges idrettsforbund, samt særforbundene Norges Friidrettsforbund, Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund, Norges Rytterforbund, Norges Skiforbund, Norges Svømmeforbund og Norges Tennisforbund.

Førsteamanuensis Birnir Egilsson i aksjon på Ullevaal stadion torsdag 25. november, da de norske resultatene fra NSGO-undersøkelsen ble presentert. Foto: Arild J. Waagbø

Egilsson og Solenes presenterte de norske resultatene fra NSGO-undersøkelsen på Ullevaal stadion 25. november i år, som er oppsummert slik i den internasjonale NSGO-rapporten:

Kilde: Play the Game/NSGO Final Report 2018

HiMolde-forskerne peker i den endelige NSGO-rapporten på forhold som kan forbedres hva gjelder åpenhet:

«Regarding transparency, the Norwegian federations are very good at publishing policy documents, agendas and minutes from general assemblies, administrative regulations and sports rules. On the other hand, there is room for improvement in informing about the work of the board, background for important rulings and the background of board members. Specific attention should be devoted to improve this in the future, as this seems important in order to avoid accusations of closed and undemocratic processes.»

Og om demokrati:

«Concerning democratic processes, this is the dimension with the lowest average score among the Norwegian federations. This might come as a surprise as Norway in most cases is described as a society with great emphasis on democracy and democratic values. In general, the federations are very good in ensuring democratic elections and re-elections of members of boards and standing committees and there are clear regulations on gender equality in the composition of the board, which all organisations seem to enforce. On the other hand, there is room for improvement especially when it comes to establishing term limits for board members, in achieving a differentiated and balanced composition of the board (besides gender), and in including internal stakeholders like athletes, coaches and referees

Les hele NSGO Final report 2018 her

F.v.: Idrettspolitisk rådgiver Per Tøien (Norges idrettsforbund), internasjonal sjef Jens Sejer Andersen (Play the Game & Idrættens Analyseinstitut) og president Marit Wiig (Norges Golfforbund) i diskusjon om idrettens utfordringer da de norske NSGO-resultatene ble presentert i Oslo. Foto: Arild J. Waagbø

Idrettspolitiker Marit Wiig, som er tidligere håndballspiller og nå president i Golfforbundet, var til stede da HiMolde-forskerne presenterte det norske NSGO-materialet i Oslo. Hun reagerte skarpt på at flere norske særforbund i undersøkelsene slapp unna med «Ikke relevant» når det gjelder tiltak mot kampfiksing.

Oskar Solenes sa at dette «funnet» er en feilkilde, og skyldes en misforståelse.

– Det er mange som tror at kampfiksing bare har med økonomi å gjøre, men det kan også være snakk om juks i sin alminnelighet. Det handler om etikk, sa Wiig.

Både Wiig og idrettspolitisk rådgiver Per Tøien i Norges idrettsforbund sa under debatten som fulgte presentasjonen på Ullevaal at NSGO-målestokken er et godt bidrag til å øke kvaliteten på styresettet i sportsorganisasjonene nasjonalt og internasjonalt.

Oskar Solenes sier til Panorama at han godt kunne tenkt seg å bruke NSGO-verktøyet på lokalt plan, altså på idrettslag og -kretser.

NSGO-arbeidet er koordinert av Play the Game/Idrættens Analyseinstitut i Danmark, og har blitt økonomisk støttet av EUs Erasmus+ program, Folketinget i Danmark og Europarådet.