Illustrasjon/fotomontasje: Kjetil Kåre Haugen

Ole Gunnar og Brexit

På toppen av Haugen har vi gjort klart for vinterstenging og ro og fred. Vi ble imidlertid rykket opp av vinterdøsen rett før jul når Ole Gunnar solskjær ble presentert som ny manager i Manchester United.

Kjetil Kåre Haugen er professor ved HiMolde.

Etter mediainteressen å dømme var dette en nyhet som interesserte flere enn oss. Ifølge artikkelen Titusenvis av oppslag verden rundt: Solskjær medieyndling foran Klopp, Guardiola og Solberg overgår interessen for OGS alle andre nordmenn gjennom alle tider. Det faktum at suksessen på banen også har kommet har selvsagt ikke redusert oppstyret.

Samtidig utspilles et annet drama i hjemlandet til MUFC: Brexit.

Saken synes komplisert og uforutsigbar, og de fleste utfall synes mulige, også et såkalt hardt Brexit. Et hardt Brexit innebærer vel at UK går ut av EU uten noen som helst avtale om fortsatt samarbeid.  Noe som antagelig uroer store deler av britisk næringsliv, selvsagt særlig den delen av næringslivet som baserer virksomheten på eksport til EU-land.

Vi på toppen i snøheimen er kanskje ikke veldig interessert i det generelle næringslivet. Men den delen av næringslivet som mange kaller fotball er derimot alltid i fokus. I så måte er jo også Brexit og eventuelle konsekvenser for Premier League av interesse. Spesielt nå når vår store helt Ole Gunnar har nådd toppen av fotballmaktens tinder.

Brexit og eventuelle konsekvenser for fotballen på øya har kanskje ikke vært like fremtredende i diskusjonen. Spesielt interesserte har imidlertid sett litt på situasjonen (se f. eks. How Brexit will affect Premier League football). Naturlig nok er behandlingen her hovedsakelig knyttet til eventuelle problemer Premier League-klubber kan få med import av spillere fra EU-land.

Ettersom hovedpoenget for britene ved å stemme ja til Brexit i utgangspunktet syntes å være å holde polske snekkere ute, kan jo et regelverk som holder polske snekkere ute også holde franske fotballspillere ute: Altså et regelverk som vanskelig- eller umuliggjør milliardoverganger av Pogba-typen.

Enkelte kynikere vil kanskje hevde at ethvert regelverk kan omgås, men i så fall dukker vel også spørsmålet om EU vil tillate UK «cherry picking» av denne typen. Det er kanskje ikke trolig at EU vil akseptere at polske snekkere nektes adgang til «Britannia», mens fotballspillende franskmenn ønskes hjertelig velkommen?

Uansett, likhet for loven er vel et anerkjent prinsipp også i England. I så måte burde vel også fotballtrenere fra EU kunne forvente problemer? Riktignok er Ole Gunnar fra Norge, men i denne saken gjelder nok EØS-avtalens passuser om fri flyt. I så måte er det neppe særlig forskjell på en spiller fra Frankrike og en trener fra Norge.

Men vent litt. Ole Gunnar er jo allerede ansatt, og Brexit er foreløpig ikke avklart? Er ikke Ole Gunnar da sikret jobb uten problemer? Regelen om tilbakevirkende kraft er vel også gjeldende i et rettssamfunn som England?

Tja, Ole Gunnar er riktignok ansatt, men så vidt vi har forstått må han eventuelt ansettes på nytt til sommeren om han skulle få fortsette. Og da har kanskje Brexit-saken fått en avklaring?

Det er vanskelig å spå i denne saken. Kan det virkelig tenkes at når OGS endelig har fått oppfylt guttedrømmen som manager i Manchester United, så skal det forhindres ev EU/UK-byråkrati? Det ville vel være for utrolig?

Uansett utfall, enten er OGS manager i MUFC eller i MFK i juni – vi lever utmerket med begge utfall.

Heia Molde!

–> Mads Langnes, Kjetil Kåre Haugen, Arve Hjelseth og Jenny Klinge skriver fast i Panorama.