Ledere som inspirerer kvinnelige studenter. (F.v.) Heidi Haavardsen, Berit Svendsvik, Ingebjørg Klausen, Audhild Mork, Thea Brevik, Siw Bergsås Marianne Gjerde og Britt Blichfeldt. Foto: Kari-Anne Flor

Myter om kvinnelige ledere: – Enten den svake eller en bitch

Lederne på Inspirasjonsdagen som Molde Næringsforum og høgskolen arrangerte i går, mener at kvinner bør ta sjansen hvis en lederjobb byr seg. Og de må våge å feile.

Av KARI-ANNE FLOR (tekst & foto)

Heidi Haavardsen, dekan ved Høgskolen i Molde. Foto: Kari-Anne Flor

Måtte snakke opp seg selv

– Da jeg var yngre, var jeg perfeksjonist. Det er ikke bra hvis man skal være leder, sier Heidi Haavardsen, dekan ved Høgskolen i Molde.

Hun forteller at hun måtte snakke opp seg selv for å tørre å ta lederansvar. Og det gikk bra. Nå leder hun Avdeling for helse- og sosialfag, med 80 ansatte og 900 studenter.

Haavardsen har tatt etterutdanning i ulike perioder i livet, som følge av nye krav fra jobben. Blant annet ledelse for offentlig ansatte ved Høgskulen i Volda, og senere hovedfag.

Thea Brevik, sykepleier ved Molde sykehus og doktorgradsstudent. Foto: Kari-Anne Flor

Sjukepleier som skal ta doktorgrad, høhø!

-Jeg tror på formell utdannelse. Det blir mer og mer viktig. Du må tørre så si til seg selv at du kan gjøre det, forteller Thea Brevik, sykepleier ved Molde sykehus.

Hun jobber med en doktorgrad på kvinnehelse blant innvandrere. Å ta doktorgrad og bli leder var et mål og en drøm for henne lenge, og dette fortalte hun høyt til mange. Hun opplevde også å ikke bli trodd på, noe som var ydmykende.

– Jeg hadde ambisiøs plan for løpet, og så opp til andre kvinner. Å være åpen om hva jeg drømte om, har gitt meg kontakter. At jeg sa at jeg ville ta doktorgrad ble etterhvert en sannhet for andre også, forteller Brevik.

Hun forteller videre at hun har vært frampå, og invitert seg selv til kongresser og fått nettverk på den måten. Da hun ble gravid, rådførte hun seg med ledere for å høre hvordan de hadde taklet det å ha barn og mye jobbs amtidig. Hun fikk høre at det går an å gjøre begge deler. Det er overkommelig. Du trenger ikke utsette drømmen om å bli leder eller å ta en ny jobb.

Brevik sier at samboeren har vært en suksessfaktor for henne. Han prioriterer henne og hennes utdanning. Men hun står her fordi hun har jobbet hardt. Han er bare støttende.

– Kvinner sier til meg: «Å, du har jo hatt en så kjekk mann». Men de sier ikke til menn at, å du har jo slik en kjekk kone, avslutter Brevik. Noe som bekrefter at kvinner og menn blir møtt med ulike forventninger.

Britt Blichfeldt, prosjektleder i Molde Næringsforum. Foto: Kari-Anne Flor

Bilkrasj og oppsigelse førte til utdanning og lederjobb.

– Jeg kolliderte med en kollega, og fikk sparken samme dag. Skikkelig drittdag, forteller Britt Blichfeldt, prosjektleder i Molde Næringsforum.

Hun hadde hatt kollegaen under opplæring, og underveis følt at han kanskje kom til å overta jobben hennes. Men dette ble starten på noe nytt for Blichfeldt.

– Jeg kom til et jobbintervju hvor jeg kom skikkelig godt overens med de som intervjuet meg. Men så snappet ei med bachelor jobben rett foran øynene mine, forteller hun videre.

-Jeg ønsket å jobbe som prosjektleder, men trengte utdannelse til å bli det. Nå er jeg veldig stolt over å ha en bachelor i økonomi og administrasjon.

Blichfeldt tar nå master, fordi Molde Næringsforum vil satse på digitalisering. Noe som var hennes forslag.

Berit Svendsvik, kontorsjef ved avdeling for logistikk, og avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap, ved Høgskolen i Molde. Foto: Kari-Anne Flor

Høgskolen i Molde tilbyr etter- og videreutdanning

– Å kombinere jobb og studier er krevende. Vi tilbyr studieveiledning for ledere som føler de trenger faglig påfyll, men lurer på hva de skal gjøre. Høgskolen i Molde forteller hva man må ta for å kvalifisere til det man ønsker, sier Berit Svendsvik, kontorsjef ved Avdeling for logistikk og Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap ved HiMolde.

– Det er muligheter for å søke seg opp som emnestudent ved Høgskolen i Molde. Hvis du er i jobb og trenger påfyll, kan du gjøre det her. Det er kjempeviktig å være motivert. Du må gjøre dette for deg selv, ikke fordi du må, avslutter Svendsvik.

Audhild Mork, daglig leder i Aura Consulting. Foto: Kari-Anne Flor

Kvinner er redde for å feile

– Frykt for å feile er hemmende. Hvis vi er sikre på å feile, tør vi ikke tar sjanser, sier Audhild Mork, daglig leder i Aura Consulting.

Hun mener at støtte fra folk rundt deg er svært avgjørende for om du tør å ta en lederjobb.

Mork er opptatt av organisasjonskultur og hvordan den påvirker ansatte og folk utenfra som kommer i kontakt med bedriften.

-De utenfra kjenner fjøslukta først. De kjenner organisasjonskulturen før de som jobber der, sier Mork.

– Vit hva du leter etter når du søker jobb. En jobbsøker bør ønske å vite mer om jobbkulturen, enn å lete etter hva arbeidsgiveren ønsker å høre. Tenkemåten påvirker livet vårt. Kulturen vi skaper på jobb er avgjørende for effektiviteten og motivasjonen. Men folk må finne sin egen drivkraft. Din egen motivasjon må samsvare med en organisasjonskultur, forteller hun.

Ingebjørg Klausen, daglig leder for R&M Ship Interior og Styreleder for Lederforum for kvinner. Foto: Kari-Anne Flor

All statistikk viser at kvinner er mer kvalifisert for lederjobber

– All statistikk viser at de er mer kvalifiserte. Men kvinner er mindre risikovillig. De tar i stor grad ansvar for familien, sier Ingebjørg Klausen, daglig leder for R&M Ship Interior og styreleder for Lederforum for kvinner.

Hun viser til en rapport fra 2016. Klausen forteller at det bare er 20 kvinnelige ledere blant de mektigste i arbeids- og næringslivet. Gjennom sin lederstilling har hun selv sett hvor skjev fordelingen er blant kjønnene.

– Vi ønsker å være til stede i makteliten i næringslivet. Det er der avgjørelsene tas, sier hun.

Selv tok hun et kjønnsutypisk yrkesvalg, og fikk sin første topplederstilling som 34-åring.

-Jeg hadde lite ledererfaring. Og så takket jeg ja til tilbud om en lederstilling. Det er spennende, lærerikt, og jeg er utenfor komfortsonen hver dag. Men skaper du et godt team rundt deg, da får du til alt, sier Klausen.

Hun har lykkes ved å ta sjanser, si ja, vært villig til å ofre ting privat. Men hun snakker ut i fra seg selv. Hunhar valgt en vanskelig bransje med store krav. Men det passer hennes personlighet. Hennes råd er å finne ut hvem du er, og være deg selv.

– Mange andre kvinner ser kanskje ned på at du prioriterer jobb framfor familie og cupcakes. Men du opplever mye mestring ved å måtte gå gjennom vanskelige ting som oppsigelser og vanskelige personalsaker. Du blir et godt forbilde ved å være kvinnelig leder, sier hun.

Siw Bergsås, banksjef i SpareBank 1 Nordvest. Foto: Kari-Anne Flor

Vi er en merkevare

– Snakk med noen du ikke kjenner. Da lærer du noe nytt og går utenom komfortsonen. Det drypper etter hvert tilbake på deg. Folk kommer kanskje tilbake til deg for å spørre om råd, sier Siw Bergsås, banksjef i SpareBank 1 Nordvest.

Hun har utdannelse fra London og Høgskolen i Molde.

– Nettverksbygging er viktig fordi det er nyttig. Skaff deg en mentor eller to. Hver og en av oss er en merkevare. Bruk sosiale medier og bestem deg for hvordan du vil fremstå der.

Bergsås ønsket å bli leder, og begynte tidlig å bygge relasjoner.

– Folk du møter i verv, reiser, hvor som helst, kan senere være en kontakt. Vær nysgjerrig på mennesker. Fortell andre hva du har tenkt å bli, sier hun.

Berit Brendskag Lied er regionvegsjef i Statens Vegvesen. Foto: Kari-Anne Flor

Vær tydelig, tilstede og oppsøkende som leder

Berit Brendskag Lied er regionvegsjef i Statens Vegvesen. For to år siden ble regionreformen vedtatt, og som følge av det må Statens Vegvesen endre organisasjonsform.

– Nå vet ingen hvor de skal være om åtte måneder. Det er stor uro blant de ansatte. Da er det viktig med ledelse og kommunikasjon. Folk reagerer så forskjellig. Vær tydelig, tilstede og oppsøkende som leder. Se de ansatte og hvordan de reagerer, forteller Lied.

Hun har ansvar for Region midt: Møre og Romsdal og Trøndelag. Hun har 850 ansatte spredt rundt om i regionen, og ansvar for et budsjett på 9,8 milliarder kroner.

Hun har noen tips om kommunikasjon i endringer.

– Fortell hvor organisasjonen er på vei og hvorfor. Fortell hva man ikke vet. Vær åpen. Ikke skjul ting for folk. Og til slutt er det viktig å gjøre mellomlederne gode. De har en tøff jobb. God kommunikasjon og ledelse gjør dem klare og oppdaterte på å møte sine utfordringer med de ansatte, avslutter hun.

Marianne Gjerde, personalansvarlig og eier i Arvid Gjerde AS. Foto: Kari-Anne Flor

En kvinne er enten den svake eller en bitch

Marianne Gjerde, personalansvarlig og eier i Arvid Gjerde AS, forteller om myter rundt det å være kvinne i et mannsdominert yrke.

– Å være dame i et mannsdominert yrke er helt fantastisk. Men det finnes en del myter der ute om det, sier Gjerde.

I Arvid Gjerde AS er det 65 ansatte hvorav fire er damer.

Hun spurte flere kvinner hun kjente om hvordan de trodde hun hadde det. De svarte: Du er tøff, da. De trodde hun enten måtte være den svake eller bitch. Media bygger også opp under denne myter. Hun møter noen fordommer utenfra.

– Når jeg tar telefonen svarer folk at de helst skulle snakket med en av karene. De som kan faget. Men nå er det faktisk jeg som kan faget mest, forteller Gjerde.

En del myter kjenner hun seg ikke igjen i. Hun føler seg inkludert på jobb og kan være seg selv. Hun forteller om en jobbkultur hvor de kan tulle med hverandre. Hun innrømmer at hun kanskje har fordommer mot kvinnedominerte yrker, hvor hun ser for seg at det ikke er sånn. Hun avslutter med å si:

-Å være leder handler om å ta den sjansen som byr seg. Hopp i det. Hva er det verste som kan skje? Ingen kommer til å dø. Det går fint.