Rektor Steinar Kristoffersen (stående til høyre i bildet) presenterte utkastet til ny strategi for Høgskolen i Molde på tirsdagens møte i høgskolestyret. På samme side av bordet som Kristoffersen ses (f.v.) høgskoledirektør Gerd Marit Langøy, arkiv- og sekretariatsleder Merete Ludviksen, styrmedlemmene Terje Dyrseth (ekstern), Harald Martin Hjelle (intern) og Berit Brendskag Lied (ekstern)(. Foto: Arild J. Waagbø

Forslag til ny visjon for høgskolen: «Med kunnskap for bærekraft og innovasjon!»

– Annerledeshet er ikke etterspurt i vår sektor.

Det sa rektor Steinar Kristoffersen da han presenterte utkastet til ny visjon og strategi for HiMolde på høgskolestyremøtet tirsdag 12. mars.

Les hele utkastet – Strategi 2025 – her. (PDF)

HiMoldes motto er «Annerledes og bedre», men i utkastet til ny strategi er det foreslått at «Med kunnskap for bærekraft og imnnovasjon!» skal være høgskolens nye visjon fra mai. Saken skal etter planen opp til endelig behandling i høgskolestyret 21. mai

Under presentasjonen erklærte Kristoffersen at annerledeshet ikke er etterspurt i UH-sektoren, og han mener det ikke er dekning for å si at HiMolde er «bedre».

– Vi er som de andre, sa Kristoffersen.

Professor Harald Martin Hjelle (internt styremedlem) ga sin støtte til nytt motto/visjon. Han mener dagens motto kan oppfattes som arrogant.

Kristoffersen var under presentasjonen opptatt av frafallet av studenter som følger undervisning på campus.

– Når det er 100 oppmeldte i et fag, og bare 10-15 møter til undervisning, så gjør vi noe feil, sa Kristoffersen.

Han fortalte om studenter som aldri har kjøpt pensum og lærer seg fag ved hjelp av YouTube, og sa at høgskolen må lytte til det studentene sier.

De eksterne styrerepresentantene Terje Dyrseth og Berit Brendskag Lied var positive til strategiutkastet, og Dyrseth sa han likte at strategien var lett å lese.

Tidligere i styremøtet hadde studiesjef Sissel Waagbø presentert Kvalitetshåndbok for utdanning ved HiMolde, og også hun tok opp studentfrafallet på campus.

– Utfordringen er å få folk til å møte til undervisningen. Vi må jobbe med å få studentene tilbake til campus, sa Waagbø.

Da kommenterte Kristoffersen situasjonen slik:

– Vi har sett et lavere oppmøte på campus i år enn i fjor, noe som merkes både i kantina og i klasserommene.

Les høgskolestyrets sakspapirer her.