Student Knut Hofgaard Eikre voting on an earlier occation. Archive photo: Aneta Grabmüllerova

Bare 1,8 prosent av studentene stemte i rektorvalget

Bare 42 av 2334 HiMolde-studenter stemte i rektorvalget mandag. Studenttinget-leder Knut Hofgaard Eikre var ikke en av dem.

– Studentenes deltagelse i valget mandag var ikke veldig imponerende, konstaterer Knut Hofgaard Eikre, leder av Studenttinget i Molde.

Han innrømmer at han selv var blant studentene som ikke stemte, verken på rektor eller prorektor.

– Insentivet for å stemme i rektorvalget blir borte når rektor ikke har en motkandidat, og jeg tror de færreste studenter har noen formening om hva en prorektor driver med. Da blir det fjernt, og terskelen for å stemme i valget blir høy, sier Eikre.

Men han har ståltro på at valgdeltatkelsen blant studentene blir høyere når de i morgen kan velge inn sine representanter til høgskolestyret – én kvinne og én mann.

– Jeg har nesten lyst til å garantere at valgdeltakelsen blir høyere i det valget. Det tror jeg, og det håper jeg. Kandidatene er mennesker man ser i gangene her, så da kommer det mye nærmere og blir litt mer interessant. Jeg skal iallfall stemme i det valget, og det blir ikke noe lett valg, sier Eikre.

Ansatte og studenter ved HiMolde kan stemme på kandidater til høgskolestyret fra klokka 10 til 14 i morgen, både på Molde campus og på HiKsu.

Administrasjonen ved HiMolde er valgkretsen som hadde høyest valgdeltakelse i rektor- og prorektorvalget mandag,

Seks studenter har stilt som kandidater til høgskolestyret. (VIDEO)

Valgdeltagelse i rektorvalget mandag 8. april 2019

Antall
avlagte stemmer

Stemmeberettigede

Valgdeltakelse

Vitenskapelige

76

133

57,14%

Studenter

42

2334

1,8%

Administrasjon

47

69

68,12%

Totalt

165

2536

6,51%

Valgdeltagelse i prorektorvalget mandag 8. april 2019

Antall
avlagte stemmer

Stemmeberettigede

Valgdeltakelse

Vitenskapelige

76

133

57,14%

Studenter

31

2334

1,33%

Administrasjon

45

69

65,22%

Totalt

152

2536

5,99%