Professor Kjetil Kåre Haugen gjør comeback i høgskolestyret. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

Store utskiftinger i høgskolestyret

Professor Kjetil Haugen og førstelektor Ragnhild Michalelsen ble valgt inn i høgskolestyret fra valgkretsen for vitenskapelig ansatte, mens arkiv- og sekretaristleder Meretev Ludviksen ble valt inn fra de adminastrativt ansatte.

Haugen, Michaelsen og Ludviksen er alle  valgt for fire år, og skal sitte i styret i studieårene 2019 til 2023.

I studentenes valgkrets var det Mads Kristiansen og Amalie Nordeide som vant valget, og de er valgt for ett år – studieåret 2019 til 2020.

Valgdeltagelsen til studentene var på 6,4 prosent, en betydelig framgang fra rektor- og prorektorvalget mandag. I administrasjonen og blant de vitenskapelige var valgdeltagelsen på henholdsvis 55,1 prosent og 57,9 prosent, melder valgstyret.

Styremedlemmer vitenskapelige:

Ragnhild Michalsen, 21 stemmer (valgt ved loddtrekning mot Lisa Hansson).

Kjetil Haugen, 20 stemmer.

Varamedlemmer:

Lisa Hansson (1. vara) , 21 stemmer.

Harald Hjelle (2.vara) , 15 stemmer.

Styremedlem teknisk/administrativt ansatte:

Merete Ludviksen , 16 stemmer.

Varamedlem:

Øystein Nerland, 3 stemmer

Styremedlemmer studenter:

Mads Kristiansen, 91 stemmer.

Amalie Nordeid, 78 stemmer.

Varamedlemmer:

Bemnet Meselu (1. vara), 26 stemmer (valgt ved loddtrekning mot Kristoffer H. Thorvaldsen).

Kristoffer H. Thorvaldsen (2. vara), 26 stemmer (valgt ved loddtrekning mot Henrik Rabben Tronstad som også fikk 26 stemmer).