Steinar Kristoffersen er rektor ved Høgskolen i Molde. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

NTNU ønsker ikke samarbeidsavtale med HiMolde

Rektor ved Høgskolen i Molde, professor Steinar Kristoffersen, melder at NTNU ikke ønsker å fortsette arbeidet med å få en samarbeidsavatle med NTNU.

HiMolde har nå bedt om et møte om saken med Kunnskapsdepartementet, som i 2017 bevilget 2,3 milioner kroner til arbeidet med å få på plass en avtale mellom de to UH-institusjonene.

Det skriver Krisoffersen i et innlegg på Innsida, som er intern oppslagstavle for høgskolens ansatte.

Her er hele meldingen:

Sonderinger om samarbeidsavtale med NTNU -orientering fra rektor

Mange vil være kjent med og noen selv involvert i arbeid for å samle initiativer og prosjekter mellom HiMolde og NTNU under en felles paraply, for å kunne inngå en avtale om samarbeid på institusjonsnivå. Alle de tre avdelingene har hatt møter med sine matchende…

​Mange vil være kjent med og noen selv involvert i arbeid for å samle initiativer og prosjekter mellom HiMolde og NTNU under en felles paraply, for å kunne inngå en avtale om samarbeid på institusjonsnivå. Alle de tre avdelingene har hatt møter med sine matchende miljøer ved NTNU. Rektor og direktør har i møter med ledelsen ved NTNU forsøkt å samordne innspillene.

Den 8. juli fikk direktøren og jeg en epost fra prorektor Bjarne Foss ved NTNU. Der redegjør han for NTNUs oppfatning av hvor vi står nå, og konkluderer med at de fra NTNUs side ikke ønsker å fortsette denne prosessen frem mot en slik avtale. De peker på mange gode samarbeidsprosjekter mellom matchende miljøer, og ønsker å fortsette og gjerne utvide dem. Men de anser likevel ikke initiativene mellom oss for å være godt nok forankret til å ville inngå en samarbeidsavtale med oss på institusjonsnivå.

Den 12. august skrev jeg en epost til politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet for å be om et møte der vi kunne få orientere om sonderingene vi har hatt med NTNU, diskutere utfallet og implikasjonene for oss og eventuelt få med oss noen signaler til styrets behandling av saken allerede på høstens første styremøte.

LES MER: – Mer interesse fra NTNUs side etterhvert

LES MER: Rektor-tanker falt i god jord hos de eksterne i styret

Ledelsen ved Høgskolen i Molde har tidligere hatt en god dialog med politisk ledelse og HiMolde fikk i 2017 2,3 millioner til utredning av samarbeid med NTNU. Mange i sektoren har vært opptatt av vår situasjon, og vi ønsker å få med oss noen politiske signaler til styrebehandlingen av saken. Tilbakemeldingen fra NTNU setter tidligere styrevedtak i et nytt lys, og vi hadde håpet å stille også med informasjon fra departementet til styret tidlig i september.

Min vurdering har vært at det for denne saken ville være best først å orientere ledelsen i Kunnskapsdepartementet og avklare eventuelle økonomiske og strategiske implikasjoner med dem. Dernest ville det være riktig å orientere styret, før vi gikk ut med informasjonen til våre ansatte.

Dessverre har vi ennå ikke fått tilbakemeldinger fra Kunnskapsdepartementet om de vil imøtekomme ønsket om et slikt møte.

I går 28.08 varslet Kunnskapsdepartementet om at Universitetsavisa i Trondheim har bedt om innsyn i saken. Hverken vi eller NTNU mener at det er grunnlag for å be om at saken helt eller delvis unntas offentlighet, eller at innsyn utsettes, og ga uavhengig av hverandre våre tilbakemeldinger om det i går.

Styret fikk informasjonen i dag tidlig, onsdag 28. august.

Nå er det sannsynlig at dette blir en sak i media, og derfor går vi også ut med denne informasjonen til alle ved HiMolde nå, før drøftingene med Kunnskapsdepartementet og før styrebehandlingen.

Innsyn i korrespondansen mellom KD og oss, og NTNU og oss, vil selvfølgelig bli gitt til dem som ønsker det.

Vennlig hilsen

Steinar Kristoffersen

Rektor