Pål Farstad (midt i bildet) sa at HiMolde bør satse på utdanninger som skaper gründere da han torsdag deltok på sitt førstre møte i høgskolestyret. På bildet ses (f.v.) Mads Kristiansen (student), høgskoledirektør Gerd Marit Langøy, Haakon Bryhni (ekstern), Berit Brendskag Lied (ekstern), Pål Farstad (ekstern), Merete Ludviksen (ansatt) og rektor Steinar Kristoffersen. Foto: Arild J. Waagbø

Foreslår at høgskolen satser på innovasjon og entreprenørskap

Pål Farstad slo torsdag et slag for gründersaken i høgskolestyret. Han fikk vite at Protomore Kunnskapspark vil at høgskolen skal satse på innovasjon og entreprenørskap.

Torsdag var det nye styret ved Høgskolen i Molde samlet for første gang. Sakslista var i stor grad orienteringssaker, men flere fikk likevel luftet sine tanker knyttet til lokalisering av studietilbud i Kristiansund, samt potensielle nye studieprogrammer i Kristiansund og Molde.

I debatten knyttet til lokalisering av studietilbudet i Kristiansund – og Campus Kristiansund-prosjektet – sa professor Kjetil Kåre Haugen at man må ha flere studier i Kristansund, og helst «friske studier» som er unike for byen.

– Hva med digital økonomi?! foreslo Haugen.

Haugen ga ellers ga uttrykk for at kanskje ikke alle HiMolde-ansatte var enige om at det var riktig å satse i Kristiansund.

Haakon Bryhni – ny og eksternt utpekt styremedlem – sa til dette at han hadde fått med seg effektene av fogderistriden mellom Molde og Kristansund, og karakteriserte den som kontraproduktiv.

– Vi må ha ambisjoner om utdanninger i Kristiansund som rekrutterer studenter nasjonalt. Vi må få studentene til å komme fra Tromsø for å studere i Kristiansund, sa Bryhni.

Student Amalie Nordeide sa at bygninger for undervisning og studier har mye å si for studentenes tilhørighet og trivsel.

– En av grunnene til at HiMolde har mange studenter fra Bergen, er at det er mange bergensere som har fortalt at de trives med å studere her, sa Nordeide.

Både Nordeide og hennes medstudent i styret – Mads Kristiansen – sa at det er til nytte for studentene at studier i Molde og Kristiansund er tett på næringsliv og kunnskapsparker.

– Det viktigste for studentene er å få seg jobb! sa Kristiansen.

Rektor Steinar Kristoffersen orienterte styret om at NTNU har skrinlagt å formalisere et samarbeid med HiMolde, og det var etter dette at Pål Farstad (ekstern) talte gründernes sak.

– Vi har for få entreprenører. Høgskolen bør ha det som fokus, sa Farstad.

Da fortalte Kristofferen at Protomore Kunnskapspark har foreslått at høgskolen ser på muligheten for å lage en bachelorutdanning i innovasjon og entreprenørskap.

– Jeg skal ta opp forslaget på fagledermøtet på mandag, sa Kristoffersen.

Kristoffersen sier til Panorama at utdanninger på ett til tre års varighet, både heltid og deltid, kan være aktuelle, men at fagmiljøet først må ta en drøfting og vurdere mulighetene knyttet til en eventuell satsing på gründerutdanning.

Da debatten i styremøtet berørte markedet for etter- og videreutdanning, sa Ragnhild Michaelsen (ansatt) at mange i denne gruppen av studenter ikke blir belønnet med høyere lønn på arbeidsplassen sin etter studiene.

– Det må lønne seg å ta videre- og etterutdanning! sa Michaelsen, som mener at høgskolen må ta dette opp med aktørene i arbeidslivet.

Torsdag var det nye høgskolestyret for årene 2019 til 2023 samlet til sitt første møte på campus. I første rekke ses fra venstre: Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy (styrets sekretær), rektor Steinar Kristoffersen og prorektor Jeanette Varpen Unhjem. Andre rekke f.v.: Hilde Aspås (ekstern), Mads Kristiansen (student) og Kjetil Kåre Haugen (ansatt). Tredje rekke f.v.: Ragnhild Michaelsen (ansatt), Berit Brendskag Lied (ekstern) og Amalie Nordeide (student). Bak f.v.: Haakon Bryhni (ekstern), Merete Ludviksen (ansatt) og Pål Farstad (ekstern). Foto: Arild J. Waagbø
Torsdag var det nye høgskolestyret for årene 2019 til 2023 samlet til sitt første møte på campus. I første rekke ses fra venstre: Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy (styrets sekretær), rektor Steinar Kristoffersen og prorektor Jeanette Varpen Unhjem. Andre rekke f.v.: Hilde Aspås (ekstern), Mads Kristiansen (student) og Kjetil Kåre Haugen (ansatt). Tredje rekke f.v.: Ragnhild Michaelsen (ansatt), Berit Brendskag Lied (ekstern) og Amalie Nordeide (student). Bak f.v.: Haakon Bryhni (ekstern), Merete Ludviksen (ansatt) og Pål Farstad (ekstern). Foto: Arild J. Waagbø