Dosent emeritus Bjørn Guvåg ble hedret med kake, blomster og gavedryss på Molde cakmpus i dag, her med kontorsjef Berit Svendsvik (t.v.). Foto: Arild J. Waagbø

– Studentene har gitt meg mye

Dosent emeritus Bjørn Guvåg (67) hadde sin første arbeidsdag på høgskolen allerede i 1979! I dag feiret kollegene den ferske pensjonisten med kake, taler og gaver.

– Studentene har gitt meg mye, og vi akademikere er jo også en slags studenter. Vi skal være spørrende, nysgjerrige og opprørske, sa Guvåg, da han takket for oppmerksomheten.

Og apropos opprørsk, så kunne kirkenesværingen avsløre at han i yngre dager var assosiert med AKP(m-l), og er blant de som har lest mappa si etter å ha blitt politisk overvåket.

For enkelte av dagens kakespisende kolleger var det muligens en nyhet at en langhåret Guvåg i 1975 i svenskregistrert bil ble arrestert i Majorstukrysset i Oslo av norsk politi med maskinpistoler. Han var da, fortalte Guvåg, mistenkt for å stå i ledtog med Rote Armee Fraktion (Baader-Meinhof), som på det tidspunktet hadde tatt seg inn i den vesttyske ambassaden i Stockholm, der teroristene både holdt og drepte gisler.

Men Guvåg var verken medlem av AKP eller terrorist, og i 1979 kom siviløkonomen med utdanning fra Karlstad og NHH i Bergen  til Molde og DH-oppgaver for første gang. I 1982 ble han fast ansatt, og cirka 40 år senere er han altså dosent emeritus i organisasjonsfag.

– Det har alltid vært artig å gå på jobb, og jeg har hatt gode kolleger på høgskolen, sa Guvåg i dag.

RELATERT: Den siste forelesningen

ØS-dekan Kari Bachmann ga Guvåg skryt for at han var tydelig glad i studentene sine, som det har blitt mange av etter alle årene i UH-sektoren. Anslaget ligger på 6000-10000.

Gabriele Jünge, forskningsleder ved Møreforsking Molde og daglig leder i Lean Forum Nordvest, sa i sin tale at Guvåg ikke bare har vært flink med studenter, men også med næringslivet.

Professor Turid Aarseth karakteriserte Guvåg som både tøffing, Mor Theresa og matglad kunstnersjel, og avslørte at Guvåg en gang på 80-tallet hadde avfeid godt voksne studenter med eksamensangst med følgende ord: «Vi leker ikke skole!»

Det var altså tøffingen, ifølge Aarseth, som pekte på at Mor Theresaen kom til syne i Guvågs omsorg for kolleger og studenter.

– Du har aldri klaget over verken studenter eller undervisning, sa Aarseth.