Svein Bråthen er professor ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø

Skal beregne framtidas inntekter fra bomringer for regjeringen

Professor Svein Bråthen er med i et ekspertutvalg som skal lage prognoser for bompengeinntekter i Norge fram til 2030.

Det melder regjeringen i en pressemelding.

Ekspertutvalget skal lage alternative framskrivinger av bilpark og bilbruk, i tillegg til å peke ut det framtidsscenarioet utvalget mener er mest realistisk.

– Gjennom regjeringspartienes bompengeavtale skal regjeringen bruke om lag 18,5 milliarder kroner for å redusere bompengene de neste 10 årene. Samtidig ser vi store endringer i bilpark og bilbruk, spesielt i og rundt de største byene. Nå skal et utvalg se nærmere på hvordan disse endringene påvirker bompengeinnkrevingen, basert på føringene i bompengeavtalen, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP).

I pressemeldingen heter det at føringene i regjeringspartienes bompengeavtale og gjeldende nullvekstmål blir basen for arbeidet., og at utvalget skal se nærmere på bompengefinansierte bypakker som Stortinget har godkjent.

Videre er utvalget bedt om å skissere hvordan en endret bompengepolitikk kan virke inn på inntektsstrømmen fra bomringene.

Annegrete Bruvoll i Menon Economics leder utvalget, som foruten nevnte Bråthen også består av Øivind Hauge Støle (Bergen kommune), Astrid Lilliestråle (Enova). og Sahar Babri (Sintef).

Én kommentar til “Skal beregne framtidas inntekter fra bomringer for regjeringen”

Det er stengt for kommentarer.