Professor Svein Bråthen er dekan på Avdeling for logistikk ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø

Skal beregne framtidas inntekter fra bomringer for regjeringen

Professor Svein Bråthen er med i et ekspertutvalg som skal lage prognoser for bompengeinntekter i Norge fram til 2030.

Det melder regjeringen i en pressemelding.

Ekspertutvalget skal lage alternative framskrivinger av bilpark og bilbruk, i tillegg til å peke ut det framtidsscenarioet utvalget mener er mest realistisk.

– Gjennom regjeringspartienes bompengeavtale skal regjeringen bruke om lag 18,5 milliarder kroner for å redusere bompengene de neste 10 årene. Samtidig ser vi store endringer i bilpark og bilbruk, spesielt i og rundt de største byene. Nå skal et utvalg se nærmere på hvordan disse endringene påvirker bompengeinnkrevingen, basert på føringene i bompengeavtalen, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP).

I pressemeldingen heter det at føringene i regjeringspartienes bompengeavtale og gjeldende nullvekstmål blir basen for arbeidet., og at utvalget skal se nærmere på bompengefinansierte bypakker som Stortinget har godkjent.

Videre er utvalget bedt om å skissere hvordan en endret bompengepolitikk kan virke inn på inntektsstrømmen fra bomringene.

Annegrete Bruvoll i Menon Economics leder utvalget, som foruten nevnte Bråthen også består av Øivind Hauge Støle (Bergen kommune), Astrid Lilliestråle (Enova). og Sahar Babri (Sintef).