I dag gikk årets tradisjonelle julelunsj av stabelen i kantina på Molde campus. Her ses to av deltagerne: Førstekonsulent Bente Brevik Lindset (t.v.) og professor Carlos Sousa. Foto: Arild J. Waagbø

Høgskolen i Molde har grunn til å gå inn i 2020 med godt mot!

Det begynner å nærme seg juleferie for de fleste, og jeg vil gjerne benytte anledningen til å takk alle ansatte ved Høgskolen i Molde flott innsats og fine resultater i 2019.

Professor Steinar Kristoffersen er rektor ved HiMolde.

Hva er det som har preget 2019 for Høgskolen i Molde?

Vi har lykkes i å sette studentene i sentrum. Det har flere årsaker. Strategien som ble vedtatt i mai, fastsetter vekst i studenttallet som et hovedmål for oss. Vi har arbeidet aktivt og målrettet med markedsføringen. Ved siden av informasjonsavdelingens utrettelige innsats med skolebesøk, messer, kampanjer i aviser og sosiale media, har flere av fagmiljøene selv hatt prosjekter for å gjøre tilbudene våre bedre kjent. Vernepleierne og SOL-masteren har lansert podcast. Sport Management har brukt sosiale media aktivt. Det har gitt resultater. Vi ser ut til å ha hatt ca. 13,5% vekst i studenttallet. Det er mer enn 10 ganger sektoren sett under ett, og ekstra gledelig i lys av at antall søkere til samordnet opptak for første gang gikk noe ned.

Førsteamanuensis Oskar Solenes på dagens julelunsj på campus. Foto: Arild J. Waagbø

Vi har nettopp avsluttet en budsjettforhandling. Styret vedtok et budsjett som viste mindre vekst enn vi har vært vant til. Det er nok den nye normalen, og flere andre institusjoner har merket særlig kuttene som følger av ABE (avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen) bedre enn oss. Derfor har vi heller ikke forsømt mulighetene til å minne avdelingene om at den store veksten vi har hatt i årsverk, resultere i at vi også får flere studenter som avlegger eksamen og får sine vitnemål hos oss. I år begynner vi å se resultatene av innsatsen for studentene, riktignok med stor usikkerhet i estimatet. Vi ser ut til å kunne håpe på 12% vekst i studiepoengproduksjonen sammenlignet med toppåret i 2015 og 20% sammenlignet med 2018. Dette er et resultat av knallhard og samvittighetsfull jobbing i avdelingene, og det fortjener anerkjennelse.

Det ligger mange flotte pedagogiske og faglige prestasjoner bak resultatene vi oppnår som institusjon. Et eksempel er emnet Anatomi, fysiologi og biokjemi, der Avdeling HS halverte strykprosenten fra i fjor. Dette er en nasjonal eksamen, og derfor en viktig kvalitetsindikator både for oss og studentene.

Foreløpige tall fra biblioteket tyder på at Avdeling ØS kommer til å nesten tangere antall publikasjoner fra de beste årene, som innebærer en økning på 50% fra i fjor. Men de gir mer enn 150% flere publikasjonspoeng. Det velger jeg å tolke som en formidabel kvalitetsøking for forskningen i avdelingen.

Seniorrådgiver Øyvind Sørensen på julelunsj i dag. Foto: Arild J. Waagbø

Avdeling for Logistikk har i 2019 startet flere nye studieprogrammer, blant annet Bachelor i IT og digitalisering og Bachelor i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi. Særlig det siste av disse betyr mye for hvordan vi som institusjon innfrir forventningene til oss i Kristiansund, der vi det siste året har hatt betydelig vekst i antall ansatte og studenter. Etablering av nye programmer er arbeidskrevende og lærerikt for alle som er involvert. Med økende forventninger til samarbeid med kommunene og arbeidslivet i regionen som en integrert del av programmene, vil dette helt sikker øke fremover. Jeg håper den positive effekten vi har som en avgjørende medspiller i arbeidet for regional utvikling, gjør at det også er givende.

Fra Avdeling LOG er det også gitt sentrale bidrag i statlige utvalg og utredninger. Det blir lagt merke til og understreker samtidig den nasjonale posisjonen de fremste faglige miljøene hos oss har. Styret og allmøtene ved Høgskolen i Molde har flere ganger bekreftet at vi skal opprettholde og styrke vår status som vitenskapelig høgskole i logistikk. Derfor er ekspertoppdrag som vi kan påta oss for eksterne samarbeidsparter, etater, direktorater og departementene, spesielt betydningsfulle.

Etableringen av nye programmer kan sikkert oppleves unødig formalisert, men jeg vet at det alltid viser seg å være verdt det når studiet skal startes opp, og vi vet at det riktige fagmiljøet er på plass og klart til å ta imot studentene med gode læringsutbyttebeskrivelser, fine valgfag og mulighet til utveksling og internasjonalisering. Som de fleste etter hvert har skjønt, er jeg også ganske engasjert i det forestående NOKUT-tilsynet av vårt kvalitetssystem. Selvfølgelig er det i den sammenheng veldig betryggende at rutinene er fulgt. Men det er ikke det viktigste. Vi gjør ikke kvalitetsarbeid for NOKUTs del. Gjennomtenkte modeller, innhold, emner og arbeidsfordeling på programmene er avgjørende forutsetninger for å lykkes med undervisningen, ikke bare for studentene, men også våre egne fagansvarlige og undervisere. Derfor er det verdt å legge dette arbeidet inn i programmene i forkant.

Mange nyansatte er ønsket velkommen til høgskolen i 2019, og det har vært en berikelse å få dere som medarbeidere ved høgskolen. Det er kjekt med nye ansikter i korridorene og auditoriene. Byen og regionen er glad for nye impulser og vi trenger alle å bli utfordret med ekspertise og perspektiver formet andre steder enn her. Takk for at dere valgte Høgskolen i Molde.

Det er dessverre også slik hvert år at det har vært nødvendig å si adjø til kolleger som enten finner arbeid andre steder eller går over i pensjonistenes rekker. Det er vemodig, men vanligvis på en veldig fin måte siden vi gjerne fortsatt holder kontakten med dere alle. Dessverre blir noen rammet av sykdom og ufrivillig holdt borte fra arbeidsplassen sin. Det er vanskelig for hver enkelt, og på individuelle måter. Dessverre er høgskolen ikke alltid i stand til å opptre med den hjertevarmen og forståelsen som en skulle håpe og forvente at vi kunne, i møte med ansatte som opplever at de er i en anstrengende situasjon. Det håper jeg at vi kan forbedre i 2020, og jeg vil veldig gjerne ha påminnelser og forslag som kan bidra til det, fra alle som i likhet med meg har vært så heldige at vi har kunnet gå på jobb hver eneste dag i 2019 og kanskje har lett for å glemme hvilket privilegium det er.

Knut Silseth, direktør for Studentsamskipnaden i Molde, på julelunsj i dag. Foto: Arild J. Waagbø

Jeg vil takke alle de som studentene sjelden, og jeg dessverre heller ikke daglig selv, er i kontakt med, men som gjør at det hele henger sammen. Vi har en solid og serviceinnstilt administrasjon som alltid stiller opp og bidrar til at studenter og fagansatte har et klasserom holdt av til dem, at planer og rapporter er skrevet og kvalitetssikret slik at nødvendige ressurser finnes tilgjengelig når vi trenger dem. IT-avdelingen er verdensmestere i tålmodighet når teknologien slår seg vrang, og sørger for at PC-er, nettverk, telefoner og programvare virker bare vi selv sørger for at strømmen er påkoblet. Takk for innsatsen i året som gikk også til biblioteket, som får strålende tilbakemeldinger fra både studenter og ansatte i alle sammenhenger.

Høgskolen i Molde har grunn til å gå inn i 2020 med godt mot! Det nye året starter med å fullføre dokumentasjon til NOKUT-tilsynet av det gode kvalitetsarbeidet vi gjør på høgskolen. Mens studenter og ansatte etter hvert går våren i møte, pågår rekrutteringsarbeidet for fullt – vi ønsker oss mange nye motiverte studenter! 2020 blir også året da vi fortsetter med å sørge for at alle studiene våre har god relevans for arbeidslivet og den fremtiden som venter oss.

I året som kommer venter vi også nye kolleger som vi gleder oss til å ta imot. Vi kommer til å vokse også i tiden framover, og må stadig forbedre oss på kvalitet, servicenivå og studentenes opplevelse av å bruke tida godt hos oss. Vi skal også være ansvarlig overfor miljøet og omgivelsene våre, og vil opptre omsorgsfullt overfor ansatte og studenter. Det blir nok å gjøre, og nok å tenke på. Si fra dersom vi ikke innfrir forventningene du har til oss!

Som rektor håper og ønsker jeg at vi går samlet inn i det nye året med friskt mot og tro på høgskolens visjon: Med kunnskap for bærekraft og innovasjon! Mens vi tar en velfortjent ferie og samler krefter til fornyet innsats for en kunnskapsbasert samfunnsutvikling, ønsker jeg for dere alle en fredelig jul og et riktig godt nytt år.

Hilsen rektor

Steinar Kristoffersen