I ettermiddag ble det holdt strømmekurs i Møterom 1 på campus, som forberedelse til tirsdagens første regulære direktesending fra høgskolstyrets møter. På bildet ses førstekonsulent Belinda Katla (f.v.), høgskoledirektør Gerd Marit Langøy, overingeniør Jostein Hestad, informasjonssjef Jens Petter Straumsheim, IT-sjef Kjetil Kroknes og arkiv- og sekretariatsleder Merete Ludviksen - alle HiMolde-ansatte. Foto: Arild J. Waagbø

Tirsdag strømmes høgskolestyrets møte direkte på nett

Tirsdag fra klokka 10 kan alle interesserte følge høgskolstyrets møte på direktestrøm. – Vi ønsker å være åpne og transparente, sier høgskoledirektør Gerd Marit Langøy.

På sakskartet den dagen står blant annet arbeidet med studentrekruttering, HiMoldes plass blant institusjonene i UH-landskapet (struktur), Campus Kristiansund og utnevnelse av æresdoktorer.

Se hele sakslista her – og følg møtet på denne lenken.

Professsor Steinar Kristoffersen, som er HiMolde-rektor og styreleder, sier at hensikten med å strømme styremøtene er at alle som er interesserte i høgskolens virksomhet skal få tilgang til informasjon på en enkel måte.

– Sakene har ofte lange forløp. Videostrømming kan bidra til at flere får innsikt i hele prosessen. Jeg tror dette kan skape mer interesse og engasjement rundt høgskolen, sier Kristoffersen.

I taket over Steinar Kristoffersen (t.v.) og Gerd Marit Langøy ses to av de tre kameraene som nå er innstallert i Møterom 1. Lyden tas opp av mikrofoner som er montert inn i taket der et lite og grønt lys kan ses – helt øverst i bildet. Foto: Arild J. Waagbø

Langøy sier hun tror det er de høgskoleansatte som primært er mest interesserte i å følge styremøtene direkte, og at mange trolig vil høre direktestrømmen som radio i bakgrunnen når møtene pågår.

Hun tror ikke videostrømming vil føre til at styremedlemmene eller andre som deltar i møtene vil legge bånd på seg:

– Jeg tror man glemmer det ganske fort. Jeg har selv blitt strømmet i mange år i forbindelse med møter jeg har deltatt på, som i kommunestyre og formannskap i Molde, og det gjør ingen stor forskjell. Det som er en fordel, er at folk kan få med seg alt du sier, for når pressen referer fra møter så gjengis ofte bare to-tre setninger av et langt resonnement.

Kristofferen sier at det skal være trygge rammer rundt styremøtene, og at strømmingen har til hensikt å være inspirerende for styrets medlemmer – ikke skremmende. Derfor skal strømmeordningen evalueres etter ett år.

Den mest kuriøse saken på tirsdagens møte handler om utnevnelse av æresdoktorer. Høgskolen har ikke utnevnt æresdoktorer siden 2006, da æren tilfalt adm. dir. Sturla Steinsvik og professor Kurt Jörnsten.

– Dann og vann kommer det forslag om personer som fortjener æresdoktorat. På styremøtet tirsdag er det lagt opp til en prinsippdiskusjon om ordningen, for det blir feil å ta den debatten når det ligger konkrete navn på bordet, sier Langøy.

Lampa Gerd Marit Langøy peker på vil lyse rødt når videostrømmen går til seere og lyttere, og grønt når den ikke gjør det – som når styret behandler saker som er unntatt offentlighet. Over storskjermen ses det tredje kameraet som gjør opptak fra høgskolestyrets faste møterom i A-bygningen på Molde campus. Foto: Arild J. Waagbø