På Studiebarometeret for 2019 gjør HiMolde et kraftig hopp på på hvor tilfredse studentene "alt i alt" er med studieprogrammet de går på. Foto: Arild J. Waagbø

HiMolde går kraftig opp på Studiebarometeret

I målt overordnet studenttilfredshet gjør HiMolde et kraftig hopp på Studiebarometeret for 2019: Fra 3,9 til 4,3.

Kilde: Studiebarometeret 2019/NOKUT

Med det beveger høgskolen seg fra det nedre skiftet blant norske UH-institusjoner, legger seg på nivå med Norges handelshøgskole i Bergen, godt plassert oover f. eks. Høgskulen i Volda, Høgskulen på Vestlandet og Norges idrettshøgskole.

2019-resultatene for studieprogrammene ved HiMolde og andre institusjoner finner man på Studiebarometerets hjemmeside.

Tradisjonen tro vil førsteamanuensis Ottar Ohren presentere HiMolde-tallene på et allmøte på Molde campus i februar. I dag kan interesserte følge presentasjon av Studiebarometeret på videostrøm fra NOKUT-konferansen fra klokka 16.30 (se under).

Svarprosenten ved HiMolde var denne gangen på nøyaktig 60 prosent (294 av 490 studenter svarte), noe som også er kraftig opp fra en svarprosent på 40 året før.

HiMolde-professor og Panorama-spaltist Kjetil Kåre Haugen har titt og ofte skrevet kritiske artikler om Studiebarometeteret, og sannsynligvis er det Idiotbarometeret fra 2015 som har satt størst spor blant Panoramas lesere. Senest i dag bekreftet Haugen at han stadig bruker Studiebarometeret som eksempel når han underviser i spillteori.

På Studiebarometeret for 2019 gjør HiMolde et kraftig hopp på på hvor tilfredse studentene «alt i alt» er med studieprogrammet de går på. Foto: Arild J. Waagbø