Høgskolestyret vedtok i dag å starte struktursonderinger mellom HiMolde og Høgskulen på Vestlandet. Skjermdump: Fra HiMoldes videostrøm fra møtet

Styret støttet struktur-sonderinger mot Høgskulen på Vestlandet

Høgskolestyret vedtok i dag å få et kunnskapsgrunnlag og en plan for videre struktursonderinger mellom HiMolde og Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Styreleder – rektor Steinar Kristoffersen – sa på møtet at det har vært to formelle møter mellom HiMolde og HVL om saken, samt uformell kontakt om saken på noen møter i UH-sektoren der begge institusjonene har deltatt.

– Vi har et spennende studieprogram som passer inn i deres ambisjoner om å bli et profesjonsuniversitet, sa Kristoffersen.

VIDEO: Se opptak av møtet på denne lenken.

Førstelektor Ragnhild Michaelsen, ansattrepresentant i styret, ga uttrykk for at de høgskoleansatte må bli involvert i prosessen mot HVL, og sa at HVL ikke har blitt diskutert som en samarbeids-/fusjonspartner på hennes avdeling (HS) tidligere.

Hun sa at hun reagerte positivt da hun hørte om saken:

– Jeg tenkte – så kjekt, at noen vil være sammen med oss.

Professor Kjetil Kåre Haugen var langt mer skeptisk.

– Jeg er ikke glad i fusjon, og ikke i dette. Det er heller ikke kolleger jeg har snakket med, sa Haugen, som ville vite hva som er intensjon med  HVL-saken.

Kristoffersen svarte at styresaken hadde til hensikt å initiere prosessen ved å ved å få en plan og et kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet med saken, der også de høgskoleansatte etterhvert vil bli involvert. Han avviste at høgsskolen står under noe departementalt press i denne sammenhengen.

Ekstern styrerepresentant Pål Farstad advarte mot at bordet lett kan fange i prosesser som dette.

Haugen pekte på at det er stor forskjell på det vitenskapelige nivået ved de to institusjonene, og sa at de faglig ansatte ved HiMolde produserer dobbelt så mye vitenskap regnet i publiseringspoeng per hode som de HVL-ansatte. Tallene for institusjonene var i 2018 henholdsvis 0,94 og 0,54 poeng.

Styre vedtok etter debatten at det i samarbeid med HVL skal utarbeides et kortfattet kunnskapsgrunnlag og en plan for videre prosess i saken.

Høgskolestyret har tidligere pekt på NTNU som foretrukket samarbeidspartner, men NTNU er ikke lenger interessert i et formalisert samarbeid med HiMolde.